Підписатись
Володимир Кияк
Володимир Кияк
доктор біологічних наук, Інститут екології Карпат НАНУ; професор екології, Львівський національний
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Рідкісні, ендемічні, реліктові та погранично-ареальні види рослин Українських Карпат
К Малиновський, Й Царик, В Кияк, Ю Нестерук
Львів: Ліга-Прес, 1-76, 2002
622002
Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат
КА Малиновський, ЙВ Царик, ГГ Жиляєв, РІ Дмитрах, ВГ Кияк, ...
К.: Наук. думка, 1998
331998
Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат
ВГ Кияк
Львів: Ліга-Прес 248, 2013
252013
Особенности возрастной структуры ценопопуляций и онтогенеза горных растений Карпат
ВГ Кияк, ЮИ Кобив, НИ Сварник
Экология популяций, 150-165, 1991
211991
Метапопуляційна структура видів рослин високогір’я Карпат
ЙВ Царик, ВГ Кияк
Екологія і неосферологія 16 (3), 5-12, 2005
142005
Генеративне розмноження популяцій рослин високогір’я Карпат як ознака їхньої життєздатності
Й Царик, В Кияк, Р Дмитрах, В Білонога
Вісн. Львів ун-ту. Сер. біол, 50-56, 2004
142004
Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат
ЙВ Царик, Г Жиляєв, В Кияк, Ю Кобів, І Данилик, Р Дмитрах, Н Сичак, ...
Львів: Поллі, 2004
122004
Rare, endemic, relict and marginally-ranged plant species of the Ukrainian Carpathians
K Malinovski, Y Tsaryk, V Kyyak, Y Nesteruk
Lviv: Liga-Pres, 2002
122002
Вплив випасання худоби на біорізноманіття пасовищних екосистем
Й Царик, О Кузярін, В Кияк, І Царик
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 100-110, 2002
102002
Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат
В Кияк, В Штупун, В Білонога
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 104-115, 2016
92016
Особливості структури й життєздатності малих популяцій рідкісних та ендемічних видів рослин високогір’я Карпат
ВГ Кияк
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 93-101, 2002
92002
Структура ценопопуляций растений в альпийских сообществах Карпат
ВГ Кияк
Днепропетровск, 1989, 1989
91989
Особливості сусідства, асоційованості і взаємовпливу між популяціями рідкісних видів рослин у високогір’ї Карпат
ВГ Кияк
Наук. зап. Держ. природозн. музею.—Львів, 31-32, 2007
72007
Стратегія популяцій рослин у природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат
ЙВ Царик, КА Малиновський, ГГ Жиляєв, ВГ Кияк, ЮЙ Кобів, ...
Львів: Євросвіт, 2001
72001
Структура популяцій рослин в угрупованні Seslerietum caricetofe-stucosum в Українських Карпатах
ВГ Кияк
Український ботанічний журнал 42 (3), 10-13, 1985
61985
Сучасні структурні зміни популяцій рослин високогір’я Українських Карпат
ВГ Кияк, ВМ Білонога
Наукові записки державного природознавчого музею, 39-48, 2016
52016
Репродуктивна ніша популяції
ВГ Кияк
Біологічні студії, 233-246, 2013
52013
та ін. Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат/За ред
Й Царик, Г Жиляєв, В Кияк
Й. Царика. Львів: Поллі, 2009
52009
Онтогенез і структура популяцій Rhododendron myrtifolium Schott. et Kotschy в Українських Карпатах
ВГ Кияк
Наук. записки Держ. природозн. музею.—Львів, 45-52, 2009
52009
Популяційне розмаїття рослин високогір’я Карпат
В Кияк
Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20