Бесчастний Віктор Миколайович
Бесчастний Віктор Миколайович
Ректор ДЮІ МВС України, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України
Verified email at dli.donetsk.ua - Homepage
TitleCited byYear
Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи [моногр.]
ВМ Бесчастний
Донецьк: Донец. юрид. ін-т при Донец. нац. ун-ті, 2005
31*2005
Механізми державного управління розвитком вищих навчальних закладів системи МВС України: теорія, методологія та практика:[монографія]
ВМ Бесчастний
Донецьк: Юго-Восток, 2009
262009
Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій злочинності в Україні
В Бесчастний
Підприємництво, господарство і право, 245-250, 2017
25*2017
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб
ВМ Бесчастний, ОВ Філонов, ВМ Субботін, СМ Пашков
К.: Знання, 2008
23*2008
Психология эффективного руководителя ОВД: Научно-практическое пособие
ВН Бесчастный, ВА Лефтеров, ГА Литвинова
Донецк: Донецкий юридический институт МВД при ДонНУ, 2005
21*2005
Основы безопасности бизнеса
АИ Могильный, ВН Бесчастный, ЮО Винокуров
Донецк: Регион, 2000
212000
Работа с персоналом органов внутренних дел: Науч.-практ. пособ
ВН Бесчастный
Донецк: ДЮИ МВД при ДонНУ, 2005
202005
Розвиток інформаційного суспільства як позитивний чинник впливу на якість управління вітчизняною освітою [Електронний ресурс]
ВМ Бесчастний
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2009
182009
Імідж як складова успіху правоохоронця: до постановки проблеми
В Бесчастний, О Тимченко
Віче, 6-8, 2012
172012
навч. посіб./[ВМ Бесчастний, МІ Мичко, ОВ Філонов та ін.]; за ред. ВМ Бесчастного
П України
К.: Знання, 2011
16*2011
навч. посіб./за ред. ВМ Бесчастного
Н в Україні
К.: Знання, 2008
16*2008
навч. посіб./[ВМ Бесчастний, ОВ Філонов, ВМ Субботін та ін.]; за ред. ВМ Бесчастного
Г об’єднання в Україні
К.: Знання 415, 2007
16*2007
Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації
В Бесчастний, А Собакарь
Віче, 2-5, 2010
152010
Основи безпеки дорожнього руху: Навч. посіб./Собакар АО, Холмянський Я Д
АО Собакар
Тараненко СМ За ред. ВМ Бесчастного–Л.: Знання 312, 2007
15*2007
Державне управління в сфері безпеки дорожнього руху: монографія
ВМ Бесчастний
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС.–2011.–473 с, 2011
142011
Міжнародний досвід у діяльності міліції України
ВМ Бесчастний
Віче: журнал Верховної Ради України, 2009
142009
Актуальні питання реформування МВС України
В Бесчастний
Віче, 16-19, 2011
132011
Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку
В Бесчастний, Г Гребеньков
Віче, 2-5, 2013
122013
Влияние теневой экономики и экономической преступности на экономическую безопасность: Монография
ВН Бесчастный, ВИ Лазуренко
Донецк: Каштан, 2007
122007
Тренинговые методы подготовки руководителей органов внутренних дел: теория и практика: Учебнометодическое пособие
ВН Бесчастный, ВА Лефтеров, ГА Литвинова
Донецк: ДЮИ ЛГУВД, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20