Бесчастний Віктор Миколайович
Бесчастний Віктор Миколайович
Ректор ДЮІ МВС України, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України; керівник секретаріату КСУ
Verified email at dli.donetsk.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
навч. посіб./За ред. ВМ Бесчастного
Г об’єднання в Україні
К.: Знання, 2007
42*2007
Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій злочинності в Україні
В Бесчастний
Підприємництво, господарство і право, 245-250, 2017
36*2017
Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи [моногр.]
ВМ Бесчастний
Донецьк: Донец. юрид. ін-т при Донец. нац. ун-ті, 2005
33*2005
Механізми державного управління розвитком вищих навчальних закладів системи МВС України: теорія, методологія та практика:[монографія]
ВМ Бесчастний
Донецьк: Юго-Восток, 2009
262009
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб
ВМ Бесчастний, ОВ Філонов, ВМ Субботін, СМ Пашков
К.: Знання, 2008
26*2008
навч. посіб./за ред. ВМ Бесчастного
Нотаріат в Україні
К.: Знання, 2008
22*2008
Психология эффективного руководителя ОВД: Научно-практическое пособие
ВН Бесчастный, ВА Лефтеров, ГА Литвинова
Донецк: Донецкий юридический институт МВД при ДонНУ, 2005
22*2005
Основы безопасности бизнеса
АИ Могильный, В Бесчастный, Ю Винокуров
Донецк: Регион, 2000
222000
Работа с персоналом органов внутренних дел: Науч.-практ. пособ
ВН Бесчастный
Донецк: ДЮИ МВД при ДонНУ, 2005
212005
Розвиток інформаційного суспільства як позитивний чинник впливу на якість управління вітчизняною освітою [Електронний ресурс]
ВМ Бесчастний
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2009
192009
навч. посіб./[ВМ Бесчастний, МІ Мичко, ОВ Філонов та ін.]; за ред. ВМ Бесчастного
П України
К.: Знання, 2011
18*2011
Імідж як складова успіху правоохоронця: до постановки проблеми
В Бесчастний, О Тимченко
Віче, 6-8, 2012
172012
Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації
В Бесчастний, А Собакарь
Віче, 2-5, 2010
172010
Міжнародний досвід у діяльності міліції України
ВМ Бесчастний
Віче: журнал Верховної Ради України, 2009
162009
Державне управління в сфері безпеки дорожнього руху: монографія
ВМ Бесчастний
Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2011
152011
Основи безпеки дорожнього руху: Навч. посіб./Собакар АО, Холмянський Я Д
АО Собакар
Тараненко СМ За ред. ВМ Бесчастного–Л.: Знання 312, 2007
15*2007
Тренинговые методы подготовки руководителей органов внутренних дел: теория и практика: Учебнометодическое пособие
ВН Бесчастный, ВА Лефтеров, ГА Литвинова
Донецк: ДЮИ ЛГУВД, 2007
142007
Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку
В Бесчастний, Г Гребеньков
Віче, 2-5, 2013
132013
Актуальні питання реформування МВС України
В Бесчастний
Віче, 16-19, 2011
132011
Концепція організації системи управління фінансовими коштами галузі освіти і науки
ВМ Бесчастний
Економіка та держава, 167-169, 2009
13*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20