Підписатись
Наталія Миколаївна Дем'яненко
Наталія Миколаївна Дем'яненко
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ–перша третина ХХ ст.): Монографія
НМ Дем’яненко
К.: ІЗМН 314, 1998
2851998
Педагогічна парадигма вищої школи України: генеза й еволюція
Н Дем’Яненко
Філософія освіти, 256-265, 2006
652006
Система тьюторства: актуалізація ретродосвіду Великої Британії
НМ Дем’яненко
Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту імені ВГ Короленка 6 (57), 72-75, 2006
382006
Концепція компетнтнісно-професійного підходу в підготовці викладача вищого навчального закладу
НМ Дем’яненко
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
372009
Ретроспектива педагогічної освіти в Україні (ХІХ–початок ХХ ст.)
НМ Дем’яненко, ІП Важинський
М.: МПА, 2002
302002
Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
НМ Дем'яненко, ІМ Кравченко
Фенікс, 2010
292010
Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX–початку XXI ст.
Н Дем’яненко
Педагогічні науки, 39-44, 2011
242011
Підготовка педагогічних кадрів: пошук інноваційної моделі
Н Дем’яненко
Рідна школа, 32-38, 2012
222012
Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.): монографія
НМ Дем’яненко, ІІ Прудченко
Київ: Вид. Голіцина, 2005
192005
Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині XX-на початку XXI ст.
НМ Дем’яненко
172011
Тьюторство–технологія супроводу особистісно-професійного розвитку студентів
НМ Дем’яненко
Історико-педагогічні студії: наук. часопис НПУ імені МП Драгоманова, 106-116, 2008
172008
Теорія і практика контекстного навчання: освітній простір педагогічної магістратури
Н Дем’яненко
Рідна школа, 12-16, 2013
152013
Інноваційні підходи до підготовки педагогічних кадрів
Н Дем'яненко
Педагогічні науки, 46-54, 2012
152012
Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації
Н Дем’яненко
Вища освіта України 1, 60-66, 2009
152009
Автономія університету: ретроспектива, модернізація
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 42-49, 2005
132005
Тьюторство як модель партнерських відносин викладач-студент
АМ Бойко, НМ Дем’яненко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2018
122018
Інноваційні трансформації освітнього простору педагогічного університету
НМ Дем’яненко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
122015
Самостійна робота магістрантів в умовах модульного навчання: організація і управління
НМ Дем’яненко
Вища освіта України 3, 81-86, 2011
122011
Етапи педагогічної парадигми в історії класичного університету України
НМ Дем’яненко
Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2004
112004
Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 50-56, 2013
102013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20