Наталія Миколаївна Дем'яненко
Наталія Миколаївна Дем'яненко
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ–перша третина ХХ ст.): Монографія
НМ Дем’яненко
К.: ІЗМН 314, 1998
2221998
Педагогічна парадигма вищої школи України: генеза й еволюція
Н Дем’Яненко
Філософія освіти, 2006
382006
Концепція компетнтнісно-професійного підходу в підготовці викладача вищого навчального закладу
НМ Дем’яненко
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
292009
Система тьюторства: актуалізація ретродосвіду Великої Британії
НМ Дем’яненко
Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. у-ту імені ВГ Короленка, 72-75, 2006
262006
Ретроспектива педагогічної освіти в Україні (ХІХ–початок ХХ ст.)
НМ Дем’яненко, ІН Важинський
М.: МПА, 2002
232002
Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
НМ Дем'яненко, ІМ Кравченко
Фенікс, 2010
192010
Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX–початку XXI ст.
НМ Дем’яненко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
152011
Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 60-66, 2009
152009
Підготовка педагогічних кадрів: пошук інноваційної моделі
Н Дем’яненко
Рідна школа, 32-38, 2012
142012
Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.): монографія
НМ Дем’яненко, ІІ Прудченко
Київ: Видавець Л. Галіцина, 2005
132005
Автономія університету: ретроспектива, модернізація
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 42-49, 2005
122005
Теорія і практика контекстного навчання: освітній простір педагогічної магістратури
Н Дем’яненко
Рідна школа, 12-16, 2013
102013
Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині ХХ—на початку ХХІ століття
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 59-65, 2011
92011
Загальнопедагогічна підготовка вчителя у вищих закладах освіти України в ХІХ–на початку ХХ ст.
НМ Дем’яненко
Педагогіка і психологія 4, 141-150, 1998
91998
Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 50-56, 2013
82013
Сучасні тенденції підготовки педагогічних кадрів: системний аналіз і спроба моделювання:[Електронний ресурс]
НМ Дем’яненко
Режим доступу: www. artek. ua/...% 20CO.../demyanenko. doc, 2011
82011
Самостійна робота магістрантів в умовах модульного навчання: організація і управління
НМ Дем’яненко
Вища освіта України, 81-86, 2011
82011
Тьюторство–технологія супроводу особистісно-професійного розвитку студентів
НМ Дем’яненко
Історико-педагогічні студії: наук. часопис НПУ імені МП Драгоманова, 106-116, 2008
82008
До обґрунтування феномену «наукова школа»
НМ Дем’яненко
Історико-педагогічні студії: науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 176-178, 2008
82008
Інноваційні трансформації освітнього простору педагогічного університету
НМ Дем’яненко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
72015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20