Кафедра управління інформаційною безпекою
Кафедра управління інформаційною безпекою
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, інститут цивільного захисту
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління проектами: підручник
ЛВ Ноздріна, ВІ Ящук, ОІ Полотай
К.: Центр учбової літератури, 2010
972010
Algorithm of efficient computation of DCT I-IV using cyclic convolutions
I Prots’ko, V Teslyuk
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing 7 (1), 1-9, 2013
192013
Investigation of the statistical characteristics of the modified Fibonacci generators
MN Mandrona, VN Maksymovych
Journal of Automation and Information Sciences 46 (12), 2014
102014
Generator of pseudorandom bit sequence with increased cryptographic security
MМ Mandrona, YM Kostiv, VM Maksy-movych, OI Harasymchuk
Metallurgical and Mining Industry, 81-86, 2014
72014
Analysis algebraic system of arguments for prime size DHT
I Prots’ko
Видавництво Львівської політехніки, 2012
72012
Загрози безпеці дітей у соціальних мережах
Н Кухарська, В Кухарський
Безпека інформації, 169-175, 2014
62014
Напрями вдосконалення управління проектами запровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
ОІ Полотай
Управління розвитком складних систем, 2013
62013
The generalized technique of computation the discrete harmonic transforms
I Prots' ko
2008 International Conference on Perspective Technologies and Methods in …, 2008
62008
Використання вейвлет-перетворення для приховування інформації в нерухомих зображеннях
АЕ Лагун, ІІ Лагун
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Автоматика …, 2013
52013
Зростання індексів розвитку економіки знань–основа ефективного управління освітніми проектами інформатизації
ОІ Полотай
Управління проектами та розвиток виробництва, 62-69, 2012
52012
Управління проектами [Електронний ресурс]
ЛВ Ноздріна, ВІ Ящук, ОІ Полотай
Режим доступу:\www/URL: http://ebooktime. net/book_110. html.—Заголовок з …, 0
5
Algorithm of efficient computation of generalised discrete Hartley transform based on cyclic convolutions
I Prots' ko
IET Signal Processing 8 (4), 301-308, 2014
42014
Числовий аналіз задач теплопровідності прямим методом граничних елементів
ІІ Дияк, НП Кухарська
Математичні методи та фізико-механічні поля 48 (3), 157-161, 2019
32019
Becoming of discrete harmonic transform using cyclic convolutions
R Rykmas, I Prots’ko
American Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2015
32015
Визначення оптимальних параметрів генератора Голлманна за допомогою статистичних тестів NIST
ЮМ Костів, ВМ Максимович, ОІ Гарасимчук, ЯР Совин, ММ Мандрона
Видавництво Львівської політехніки, 2013
32013
Аналіз джерел загроз інформаційним системам на етапі ініціації проекту
ЗП Сташевський, ЮІ Грицюк
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 67-75, 2013
32013
Особливості проблеми синтезу систем захисту інформації у структурних підрозділах МНС України
ЗП Сташевський, ЮІ Грицюк
Науковий вісник НЛТУ України 22 (10), 2012
32012
Використання генетичних алгоритмів для апроксимації функцій дійсними поліномами
В Самотий, У Дзелендзяк
Видавництво Львівської політехніки, 2011
32011
The Efficient Algorithm of Discrete Cosine Transform
I Prots' ko
2007 9th International Conference-The Experience of Designing and …, 2007
32007
Число-імпульсний функціональний блок широкодіапазонного цифрового частотоміра
АЯ Горпенюк, ВБ Дудикевич, АЕ Лагун
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004
32004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20