Мандич, Олександра Валеріївна; Mandych, O.; Іващенко, О.; Ivashchenko, O.
Мандич, Олександра Валеріївна; Mandych, O.; Іващенко, О.; Ivashchenko, O.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна сутність категорії «ринок»
ОВ Іващенко
Вісник ХНАУ. Серія «Економіка і природокористування». Випуск, 5, 161-165, 2007
50*2007
Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: монографія
ОВ Мандич
Вид-во «Смугаста типографія», 2017
412017
World informatization in conditions of international globalization: factors of influence
V Babenko, I Perevozova, O Mandych, T Kvyatko, O Maliy, I Mykolenko
Global Journal of Environmental Science and Management 5, 172-179, 2019
392019
Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks
V Babenko, O Nazarenko, I Nazarenko, O Mandych, M Krutko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-14, 2018
382018
Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств
ОВ Мандич
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 116-119, 2017
372017
Використання статистичних методів в маркетингових дослідженнях
ВК Горкавий, ОВ Іващенко
Економіка АПК, 105-111, 2008
32*2008
Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги
ІА Романюк, ОВ Мандич, ОМ Нікітіна, ИА Романюк, АВ Мандыч
ХНТУСГ, 2016
31*2016
Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium
I Sievidova, T Oliynik, O Mandych, T Kvyatko, I Romaniuk, L Leshchenko, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (4), 47-56, 2019
302019
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
30*2018
PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств
ОВ Мандич, ІО Романюк, ОМ Нікітіна
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
30*2016
Формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах
ОВ Іващенко
Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент», 71-76, 2009
302009
Стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: інструментальний підхід
ОВ Мандич
Вісник ХНТУСГ : економічні науки, 141-147, 2016
27*2016
Features in scientific and technical cooperation in the field of non-conventional renewable energy
V Babenko, V Sidorov, O Mandych, Y Koniaieva, L Kysliuk
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue …, 2019
252019
Фінансово-економічна безпека держави
ОВ Іващенко, ВМ Гельман
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
222013
Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства
ІВ Науменко, АО Науменко, ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
20*2016
Основні фактори формування ринкової позиції зерновиробників
ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
202014
Stratehiyi konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv [Strategies for competitive development of agrarian enterprises]
OV Mandych
Ekonomichnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi–Economic …, 2017
192017
Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств–виробників зерна
ОВ Мандич
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
172013
Competitive development of subjects of the agri-business: theory and practice
O Mandych, S Kalinichenko, T Duyunova, O Sekovoy, A Mykytas
Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools …, 2018
152018
Сучасні тенденції розвитку маркетингу вітчизняних підприємств – виробників зерна
ОВ Іващенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
14*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20