Мандич, Олександра Валеріївна; Mandych, O.; Іващенко, О.; Ivashchenko, O.
Мандич, Олександра Валеріївна; Mandych, O.; Іващенко, О.; Ivashchenko, O.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна сутність категорії «ринок»
ОВ Іващенко
Вісник ХНАУ. Серія «Економіка і природокористування». Випуск, 5, 161-165, 2007
382007
Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: монографія
ОВ Мандич
Вид-во «Смугаста типографія», 2017
31*2017
Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks
V Babenko, O Nazarenko, I Nazarenko, O Mandych, M Krutko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-14, 2018
292018
Використання статистичних методів в маркетингових дослідженнях
ВК Горкавий, ОВ Іващенко
Економіка АПК, 105-111, 2008
28*2008
Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств
ОВ Мандич
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 116-119, 2017
262017
Формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах
ОВ Іващенко
Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент», 71-76, 2009
252009
World informatization in conditions of international globalization: factors of influence
V Babenko, I Perevozova, O Mandych, T Kvyatko, O Maliy, I Mykolenko
Global Journal of Environmental Science and Management 5, 172-179, 2019
202019
Stratehiyi konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv [Strategies for competitive development of agrarian enterprises]
OV Mandych
Ekonomichnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi–Economic …, 2017
172017
Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств–виробників зерна
ОВ Мандич
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
172013
Features in scientific and technical cooperation in the field of non-conventional renewable energy
V Babenko, V Sidorov, O Mandych, Y Koniaieva, L Kysliuk
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue …, 2019
162019
Financial and economic security of enterprise
OV Ivashchenko
Odesa National University Herald 18 (1/1), 142-145, 2013
16*2013
Стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: інструментальний підхід
ОВ Мандич
Вісник ХНТУСГ : економічні науки, 141-147, 2016
152016
PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств
ОВ Мандич, ІО Романюк, ОМ Нікітіна
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
14*2016
Основні фактори формування ринкової позиції зерновиробників
ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
142014
Сучасні тенденції розвитку маркетингу вітчизняних підприємств – виробників зерна
ОВ Іващенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
14*2012
Systema finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva/OV Ivashchenko, PM Chetvierikov/Scientific researche sand their practical application. modern state and ways of development …
OV Ivashchenko
Rezhym dostupu: http://www. sworld. com. ua/index. php/ru/conference/he …, 0
10*
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
82018
Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства
ІВ Науменко, АО Науменко, ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
8*2016
Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги
ІА Романюк, ОВ Мандич, ОМ Нікітіна, ИА Романюк, АВ Мандыч
ХНТУСГ, 2016
8*2016
The financial and economic security of the state
OV Ivashchenko, VM Helman
Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs' koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho …, 2013
7*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20