Мандич, Олександра Валеріївна; Mandych, O.; Іващенко, О.; Ivashchenko, O.
Мандич, Олександра Валеріївна; Mandych, O.; Іващенко, О.; Ivashchenko, O.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економічна сутність категорії «ринок»
ОВ Іващенко
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету …, 2007
29*2007
Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks
V Babenko, O Nazarenko, I Nazarenko, O Mandych, M Krutko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-14, 2018
262018
Використання статистичних методів в маркетингових дослідженнях
ВК Горкавий, ОВ Іващенко
Економіка АПК, 105-111, 2008
23*2008
Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств
ОВ Мандич
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 116-119, 2017
212017
Формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах
ОВ Іващенко
Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент», 71-76, 2009
18*2009
Stratehiyi konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv [Strategies for competitive development of agrarian enterprises]
OV Mandych
Ekonomichnyy visnyk Zaporiz'koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi–Economic …, 2017
152017
Фінансово-економічна безпека підприємства
ОВ Іващенко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 142-145, 2013
152013
Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств
ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
14*2015
Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств–виробників зерна
ОВ Мандич
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
132013
Features in scientific and technical cooperation in the field of non-conventional renewable energy
V Babenko, V Sidorov, Y Koniaieva, L Kysliuk
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue …, 2019
122019
Сучасні тенденції розвитку маркетингу вітчизняних підприємств – виробників зерна
ОВ Іващенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
12*2012
World informatization in conditions of international globalization: factors of influence
V Babenko, I Perevozova, O Mandych, T Kvyatko, O Maliy, I Mykolenko
Global Journal of Environmental Science and Management 5, 172-179, 2019
102019
Стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: інструментальний підхід
ОВ Мандич
Вісник ХНТУСГ : економічні науки, 141-147, 2016
102016
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
62018
Strategiy konkurentospromozhnogo rozvytku agrarnyh pidpriemstv: monohrafiia [Strategies for competitive development of agrarian enterprises: monograph]
O Mandych
Kharkiv:«Point».[in Ukr.], 2017
5*2017
Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги
ІА Романюк, ОВ Мандич, ОМ Нікітіна, ИА Романюк, АВ Мандыч
ХНТУСГ, 2016
42016
The financial and economic security of the state
OV Ivashchenko, VM Helman
Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs' koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho …, 2013
42013
Формування конкурентних переваг суб’єктів бізнесу через використання інструментарію PR-маркетингу
ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2019
3*2019
Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства
ІВ Науменко, АО Науменко, ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
32016
The new strategy of production of grains and oilseeds in Ukraine
VF Petrychenko, MD Bezuhlyy, VM Zhuk, OO Ivashchenko
Nova stratehiya vyrobnytstva zernovykh ta oliynykh kul'tur v Ukrayini, Ahrar …, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20