Підписатись
Oleksandra Mandych
Oleksandra Mandych
Інші іменаОлександра Валеріївна Мандич, Олександра Валеріївна Іващенко, Oleksandra Ivashchenko
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU), Kharkiv, Ukraine; ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Підтверджена електронна адреса в btu.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЯ За загальною редакцією доктора економічних наук, професора НВ Карпенко
НВ Карпенко, МВ Макарова, НС Педченко, ВІ Перебийніс, ОС Тєлетов, ...
812018
Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks
V Babenko, O Nazarenko, I Nazarenko, O Mandych, M Krutko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-14, 2018
712018
World informatization in conditions of international globalization: factors of influence
V Babenko, I Perevozova, O Mandych, T Kvyatko, O Maliy, I Mykolenko
Global Journal of Environmental Science and Management 5, 172-179, 2019
652019
Економічна сутність категорії «ринок»
ОВ Іващенко
Вісник ХНАУ. Серія «Економіка і природокористування». Випуск, 5, 161-165, 2007
562007
Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб
ІО Сєвідова, ОВ Мандич, ТМ Квятко, НМ Бабко, ІА Романюк
Харків: ХНТУСГ, 2020
46*2020
Формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах
ОВ Іващенко
Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент», 71-76, 2009
462009
Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги
ІА Романюк, ОВ Мандич, ОМ Нікітіна
ХНТУСГ, 2016
41*2016
Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium
I Sievidova, T Oliynik, O Mandych, T Kvyatko, I Romaniuk, L Leshchenko, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (4), 47-56, 2019
402019
Основні фактори формування ринкової позиції зерновиробників
ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
402014
Поведінка споживача
НМ Бабко, ОВ Мандич, ТМ Квятко, ІО Сєвідова, ІА Романюк
Харків: ХНТУСГ, 2020
39*2020
Використання статистичних методів в маркетингових дослідженнях
ВК Горкавий, ОВ Іващенко
Економіка АПК, 105-111, 2008
38*2008
Strategies for competitive development of agricultural enterprises
OV Mandich
Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy, 116-120, 2017
37*2017
Фінансово-економічна безпека держави
ОВ Іващенко, ВМ Гельман
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
352013
Стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: інструментальний підхід
ОВ Мандич
Вісник ХНТУСГ : економічні науки, 141-147, 2016
33*2016
Ринкова позиція сільськогосподарських підприємств
ОВ Мандич
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
33*2015
Рекламний менеджмент: навч. посібник
ІА Романюк, ОВ Мандич, ІО Сєвідова, НМ Бабко, ТМ Квятко
Харків: ХНТУСГ, 2020
32*2020
Systema finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva/OV Ivashchenko, PM Chetvierikov/Scientific researche sand their practical application. modern state and ways of development …
OV Ivashchenko
Rezhym dostupu: http://www. sworld. com. ua/index. php/ru/conference/he …, 0
31*
PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств
ОВ Мандич, ІО Романюк, ОМ Нікітіна
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
302016
PR-marketynh yak odyn z instrumentiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [PR-marketing as a tool for enhancing enterprise competitiveness]
O Mandych, I Romaniuk, O Nikitina
Visnyk KhNTU silskoho hospodarstva im. P. Vasylenka-Bulletin of KhNTU of …, 2016
27*2016
Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства
ІВ Науменко, АО Науменко, ОВ Мандич
ХНТУСГ, 2016
26*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20