Юрій Калабухін
Юрій Калабухін
УкрДУЗТ (УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ), кафедра Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні положення визначення вартості життєвого циклу тягового рухомого складу
ЮЄ Калабухін
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2008
102008
Аналіз сучасного стану тягового рухомого складу залізниць України
ЮЄ Калабухін
Локомотив-информ, 4-5, 2008
82008
Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті
ОІ Зоріна, ЮЄ Калабухін, ВВ Ткаченко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
62014
Застосування методології планування експерименту для математичного моделювання витрат палива маневровим тепловозом
ЮЄ Калабухін
Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті. Харків: УкрДАЗТ, 90-92, 2009
32009
Формалізація оцінки ремонтної складової життєвого циклу маневрового тепловоза
ОВ Рудковський, ЮЄ Калабухін
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
2017
Аналіз часових рядів споживання палива маневровим тепловозом в експлуатації
ЮЄ Калабухін, ОВ Рудковський
Інформатика та математичні методи в моделюванні, 87-95, 2017
2017
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВАРІАНТА ОНОВЛЕННЯ ЛОКОМОТИВІВ З УРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ЮЄ Калабухін, ОВ Рудковський
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
2016
ОЦІНКА ЯКОСТІ СЕРВІСНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЛОКОМОТИВІВ
ЮЄ Калабухін, ТО Ольховська, СА Коваленко, ВО Ткаченко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
2016
Системи матеріально-технічного забезпечення за кордоном та їх сучасний розвиток
ЮЄ Калабухін, ТО Ольховська
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
2014
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ ЛОКОМОТИВІВ В ДЕПО
ЮЄ Калабухін, ТО Ольховська
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 2014
2014
Повышение техникоэкономических показателей тепловозных силовых установок
ЮЕ Калабухин, КИ К
Межвуз. сб. научн. трудов., С.54–64, 1987
1987
Моделирование ха-рактеристик винто-вого компрессора как подсистемы теп-ловозной силовой установки
ЮЄ Калабухін, ИК Колесник
Межвуз. сб. науч. трудов, С.13-18, 1987
1987
Данько МІ, Ломотько ДВ Мартинов ІЕ Кафедра" Вагони": минуле, сучасність і майбутнє 7 Донченко АВ Стратегія розвитку транспортного машинобудування для залізниць України 16
ИЭ Мартинов, ВГ Маслиев, СД Мокроусов, ВИ Нестеренко, ...
дослідження ефективності модернізації маневрового тепловоза ЧМЕ3//Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 2009.–Вип. 108.–С. 5–10. В статті зазначено важливість оновлення парку …
ЕД Тартаковський, АП Фалендиш, ЮЄ Калабухін
Гуторов ОІ, Гуторова ОО, Шарко ІО Керівництво та лідерство
ОІ Зоріна, ЮЄ Калабухін, ВВ Ткаченко, ЛВ Левковська, АМ Сундук, ...
Експлуатація залізниць
ОВ Лаврухін, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ОС Крашенінін, ОБ Бабанін, ...
Історія факультету «Економіка транспорту»
ЮЄ КАЛАБУХІН
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО НА ВАРТІСТЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
ЮЄ Калабухін
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЗНОЇ ТЯГИ У ВАНТАЖНОМУ РУСІ
ЮЄ Калабухін
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19