Майєр Н.В. /  Майер Н.В.  /  Mayer N.V./ Maiier, Nataliia V.
Майєр Н.В. / Майер Н.В. / Mayer N.V./ Maiier, Nataliia V.
доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно
Verified email at knlu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
222013
Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій
НВ Майєр
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна, 2011
222011
Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов: особистісно-діяльнісний підхід
НВ Майєр
Innovative solutions in modern science., C. 95-100, 2016
132016
Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика
НВ Майєр
132015
Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: компетентнісний підхід
НВ Майєр
Педагогічна освіта : теорія і практика. Збірник наукових праць 1 (19), С.148-154, 0
13*
Вимоги до сучасного викладача іноземних мов вищого навчального закладу
НВ Майєр
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 75 (3), 19-24, 2013
102013
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр
Ленвіт, 2015
82015
Типологія навчально-методичних задач для формування складників методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови
НВ Майєр
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
62014
Критерії відбору навчального матеріалу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями
НВ Майєр
Режим доступу до статті: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/Soc_Gum/Vknlu/Ptp …, 0
4
Кейс-метод у методичній підготовці майбутнього викладача іноземних мов і культур
N Maiier
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
32017
The methodological training of university teachers to implement Intercultural foreign language education: the competency-based approach
N Maiier
Advanced Education, 4-9, 2017
32017
Концепція формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи
НВ Майєр
Іноземні мови, C. 20-28, 2016
32016
Програма навчальної дисципліни "Професійно-методична компетентність викладача іноземних мов"
НВ Майєр
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць, С. 24-34, 2016
32016
Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень
ОБ Бігич, ММ Волошинова, МС Глазунов, НВ Майєр
32014
Структура методичної компетентності майбутнього викладача французької мови
НВ Майєр
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогіка і психологія., С …, 2014
32014
Особливості професійно-методичної діяльності майбутніх викладачів французької мови
НВ Майєр
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, С …, 2014
32014
Особливості професійно-методичної діяльності майбутніх викладачів французької мови
НВ Майєр
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
32014
Навчання іноземних мов дистанційно: інтеграційний аспект
І Постоленко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 54-60, 2014
32014
Інформаційно-комунікаційне навчальне середовище для формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови
НВ Майєр
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
3*2013
Використання Інтернет-ресурсів навчального призначення для формування франкомовної професійної комунікативної компетентності у майбутніх викладачів
НВ Майєр
Іноземні мови, 24-27, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20