Майєр Н.В. /  Майер Н.В.  /  Mayer N.V./ Maiier, Nataliia V.
Майєр Н.В. / Майер Н.В. / Mayer N.V./ Maiier, Nataliia V.
доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
502013
Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій
НВ Майєр
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна, 2011
332011
Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов: особистісно-діяльнісний підхід
НВ Майєр
Innovative solutions in modern science., C. 95-100, 2016
222016
Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика
НВ Майєр
222015
Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: компетентнісний підхід
НВ Майєр
Педагогічна освіта : теорія і практика. Збірник наукових праць 1 (19), С.148-154, 0
22*
Вимоги до сучасного викладача іноземних мов вищого навчального закладу
НВ Майєр
Науково-методичний журнал" Іноземні мови" 75 (3), 19-24, 2013
122013
The methodological training of university teachers to implement Intercultural foreign language education: the competency-based approach
N Maiier
Advanced Education, 4-9, 2017
11*2017
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр
Ленвіт, 2015
112015
Distance learning technologies in organizing self-study work of students majoring in philology
NV Maiier
Information Technologies and Learning Tools 59 (3), p.96-102, 2017
62017
Рефлексивний підхід до формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи
НВ Майєр
Педагогічний процес: теорія і практика, С. 129-135, 2016
62016
Концепція формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи
НВ Майєр
Іноземні мови, C. 20-28, 2016
62016
Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень
ОБ Бігич, ММ Волошинова, МС Глазунов, НВ Майєр
62014
Типологія навчально-методичних задач для формування складників методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови
НВ Майєр
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
62014
Modern methods and technologies for developing pre-service foreign language and culture teachers’ methodological
N Maiier, O Ustymenko
Advanced Education 10, 12-20, 2018
42018
Структура і зміст інформаційно-комунікаційного навчального середовища професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов
КТІ Майер НВ
Information Technologies and Learning Tools 1, 162-176, 2018
4*2018
Навчання іноземних мов дистанційно: інтеграційний аспект
І Постоленко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 54-60, 2014
42014
Використання Інтернет-ресурсів навчального призначення для формування франкомовної професійної комунікативної компетентності у майбутніх викладачів
НВ Майєр
Іноземні мови, 24-27, 2013
42013
Критерії відбору навчального матеріалу для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями
НВ Майєр
Режим доступу до статті: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/Soc_Gum/Vknlu/Ptp …, 0
4
Програма навчальної дисципліни "Професійно-методична компетентність викладача іноземних мов"
НВ Майєр
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць, С. 24-34, 2016
32016
Особливості формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови у процесі самостійної роботи
НВ Майєр
Іноземні мови, С. 25-29, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20