Підписатись
Сергій Рогальський
Сергій Рогальський
Уманський національний університет садівництва, кафедра рослинництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок»
АВ Бабій
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
17*2022
Еколого-біологічна основа і продуктивність сільськогосподарських культур за дії фізіологічно-активних речовин
ЗМ Грицаєнко
112011
Відтворення енергетичного потенціалу ґрунту у Лісостепу
СВ Рогальський
Вісник аграр. науки, 75-76, 2001
72001
Економічна і енергетична ефективність вирощування пшениці м’якої озимої за позакореневого підживлення комплексними мікродобривами
ММ Богдан, ГБ Гуляєва, ВП Карпенко
Збалансоване природокористування, 72-75, 2016
62016
Функціональна активність листкового апарату сої за дії біологічних і хімічних препаратів
ВП Карпенко, ЮІ Івасюк, РМ Притуляк
Біологічні студії, 22-23, 2017
52017
Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин на врожайність та якість зерна тритикале озимого
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
52011
Продуктивність посівів кукурудзи та їх забур’яненість залежно від дії гербіциду Базис, внесеного окремо і сумісно з рістрегулюючими речовинами
ЗМ Грицаєнко, ОІ Заболотний
Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. Вип 61, 240-247, 2005
52005
Вплив біологічно активних речовин на ростові процеси рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України
ВП Карпенко, ОО Коробко
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 17-24, 2018
42018
Активність глутатіон-S-трансферази та перебіг реакцій пероксидного окиснення ліпідів у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду та регулятора росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, СВ Павлишин
Херсонський державний аграрний університет, 2018
42018
Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АА Даценко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 14-22, 2017
42017
Вплив комплексного застосування гербіцидів і Біолану на продуктивність та структурні показники посівів сої
ЗМ Грицаєнко, ОВ Голодрига, ЛВ Розборська
Агробіологія, 138-142, 2013
42013
Біологічна активність грунту в посівах ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів
ВП Карпенко
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 126-131, 2012
42012
Агроекологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого
ВП Карпенко, ВЯ Білоножко, СП Полторецький, РМ Притуляк
Кам’янець-Подільський, 2012
42012
Вплив гербіциду Тітус 25 і регулятора росту Зеастимулін при різних способах застосування на фотосинтетичні процеси кукурудзи
ЗМ Грицаєнко, ОІ Заболотний
42011
Вміст хлорофілу в листках тритикале озимого при різних способах застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер та біостимулятора Біолан
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 1 (58), 133, 2011
42011
Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому
ВП Карпенко
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2011
42011
Ріст і врожайність соняшнику залежно від строків сівби і густоти рослин
ОІ Зінченко, СВ Рогальський
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
42010
Комбінаційна здатність самозапилених ліній кукурудзи при використанні тестерів різної генетичної структури
ОС Макарчук, ВЛ Жемойда, СА Красновський, СП Полторецький
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2010
42010
Фотосинтетична продуктивність посівів озимого тритикале за дії гербіцидів Пріми і Пуми супер, внесених роздільно і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом
РМ Притуляк
м. Миколаїв, 2008
42008
Продуктивність суниці садової за різних технологій вирощування.
ВП Карпенко, АП Бурляй, РМ Буцик, ВМ Майборода
Умань, 2019
32019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20