Марія Теловата
Марія Теловата
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів
ТМТ Арістова, Наталія Олександрівна
Арістова НО–К.: Ін-т вищої освіти АПН Укр, 2008
682008
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних
ТМТ Ростока, Марина Львівна
Київ: ІПТО НАПН України.–2012.–[Електронний ресурс]– Режим доступу:(08.02 …, 2017
562017
Професійна підготовка майбутніх фахівців економічної галузі: теорія, методика, організація: монографія
МТ Левочко
К.:[Інформ.-аналіт. агентство] 499, 2009
472009
Формування професійних умінь і навичок майбутніх економістів у процесі вивчення інтегративних фахових дисциплін
ТМТ Носач, Ірина Володимирівна
Наукові дослідження—теорія та експеримент, 19-21, 2008
352008
Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки
ТМТ Демура, Ірина Володимирівна
автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00. 04, 2010
272010
Професійна підготовка молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації
МТ Левочко
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук.–К.–2003.–20с, 2003
222003
Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах
ООТМТ Загіка
Київ (Zahika, OO Formation of professional competence of future supply …, 2015
192015
Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі в системі «коледж–університет»
МТ Левочко
К, 2010
132010
Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних закладах
МВТМТ Ткаченко
Кандидат наук. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2018
112018
Педагогічне проектування навчально-виховного процесу в системі доуніверситетської підготовки
ТМТ Богославець, Любов Петрівна
Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Гуманітарні …, 2006
112006
Організація та зміст педагогічного експерименту з формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва
Т Фурман
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2011
102011
Основні підходи до підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму в Україні
О Шевчук
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2013
92013
Формування професійних вмінь майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю у процесі вивчення фахових дисциплін
ТМТ Гаврутенко, Леся Анатоліївна
NAU, 2017
82017
Прогностична модель формування професійної компетентності майбутніх економістів та її експериментальна перевірка
КС Масленнікова
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
82011
Формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання
ТМТ Аветісова, Ірина Сергіївна
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 „Теорія і методика професійної …, 2011
82011
Теоретично-практична підготовка студентів до виробничої практики
МТ Левочко, НЛ Гресь
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 3-9, 2009
82009
Наступність як філософська та педагогічна категорія у підготовки фахівців економічної галузі
М Левочко
Вища школа, 50, 2009
72009
Концептуальна модель професійної компетентності майбутніх фахівців економічної галузі
МТ Теловата
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2014
62014
Формування фахової компетентності майбутніх спеціалістів бухгалтерського обліку в процесі навчання
АФ Тупчій
Тупчій АФ, 2013
62013
Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх економістів
КС Масленнікова
Вісник національної академії Державної прикордонної служби України, 2009
62009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20