Подписаться
Viktor Sabadash
Viktor Sabadash
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ЮМ Завдов'єва, ТВ Бабій, ...
Сумський державний університет, 2020
2232020
Основи стійкого розвитку
ЛГ Мельник, ОГ Білявський, СМ Бобильов, СН Бобылев, Е Бун, ...
Університетська книга, 2005
1842005
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1692012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Соціально-економічні виміри екологічного конфлікту
ВВ Сабадаш
" ВТД" Університетська книга", 2006
572006
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
562009
Economic and social dimensions of ecological conflicts: root causes, risks, prevention and mitigation measures
P Sabadash, V. & Denysenko
International Journal of Environmental Technology and Management. Special …, 2018
51*2018
Науково-методичні підходи до розроблення варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства
ВВ Сабадаш, ОВ Люльов
502012
Тенденції сучасної ресурсної політики у забезпеченні еколого-економічної безпеки
ВВ Сабадаш
" ВТД" Університетська книга", 2007
502007
Социально-экономическое измерение экологических конфликтов в достижении устойчивого развития
ВВ Сабадаш
Социально-экономический потенциал устойчивого развития, 963-982, 2007
502007
Competitiveness of Ukrainian Companies in Foreign Markets: New Challenges and Opportunities
ROP Viktor V. Sabadash, Peter J. Stauvermann
Механізм регулювання економіки, 79-89, 2019
48*2019
Енергетична безпека України: конфліктність геополітичного вибору
ВВ Сабадаш
Механізм регулювання економіки, 52-59, 2011
462011
Енергетично-ресурсна безпека України: загрози виникнення еколого-економічних конфліктів
ВВ Сабадаш
Видавництво СумДУ, 2009
442009
Конкуренція за ресурси й економічні конфлікти у глобальному бізнес-середовищі: рушійні сили, безпека, інституційно-ресурсний
ТВБ В. В. Сабадаш, І. В. Давиденко
Механізм регулювання економіки, 128-147, 2017
41*2017
Дослідження впливу енергоресурсних чинників на економічну безпеку
ВВ Сабадаш
" ВТД" Університетська книга", 2009
412009
Государственное регулирование рыночных процессов в современной экономике
СГ Емельянов, ЛН Борисоглебская, ЛГ Мельник, ОП Овчинникова, ...
Агентство печати и литературы" АПЛИТ", 2010
392010
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, ИН Малиновская
Орел: АПЛИТ.-2013.-300 с, 2013
372013
Lenovo’s Global Competition Strategy: the Driving Forces of Leadership
В Сабадаш, Т Марченко
Mechanism of an economic regulation, 60-70, 2017
352017
Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнеспроцесів виробничих підприємств:[монографія]/за заг. ред. ЛМ Таранюка
ЛМ Таранюк
Суми: Мрія-1, 2010
282010
Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції
В Сабадаш, А Казбан
Mechanism of an economic regulation, 123-133, 2014
272014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20