Підписатись
Вікторія Муромець
Вікторія Муромець
МАУП
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI столітті
ЛМ Масол, ОА Комаровська, ОВ Базелюк, ВВ Рагозіна, ВГ Муромець
Аура Букс, 2012
102012
Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу: навч.-метод. посіб
ОО Єжова, ВІ Кириченко, ТВ Тарасова, ТЄ Федорченко, ВГ Муромець, ...
Кіровоград: Імекс ЛТД, 2014
92014
Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах
ВГ Муромець
Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання, 2013
92013
Формування здоров’язбережувальної компететності майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій: практичний аспект
VH Muromets
Освітологічний дискурс, 149-157, 2015
82015
Інтеграційні процеси у вищій школі
НМ Чернуха, ВГ Муромець
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
82014
Науково-методичний супровід формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу
ВГ Муромець
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 321-329, 2012
72012
Формування у пiдлiткiв готовностi до взаєморозумiння в позашкiльних навчальних закладах
ВГ Муромець
52013
Розвиток загальних компетентностей студентів магістратури як об’єкт наукових досліджень
VH Muromets
Освітологічний дискурс, 121-130, 2016
32016
Міжнародний досвід розвитку загальних компетентностей студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти у контексті реалізації управлінської діяльності
В Муромець
Молодь і ринок, 44-49, 2016
32016
Формування громадянськості підлітків у процесі занять із хортингу в позашкільних навчальних закладах
ВГ Муромець
Теорія і методика хортінгу, 168-174, 2014
32014
Формування толерантності майбутніх вчителів у контексті комунікативної культури
ВГ Муромець
Донецький національний технічний університет, 2008
32008
Теоретичні основи розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії: препринт (аналітичні матеріали)(І частина)
ОВ Жабенко, ВГ Муромець, ІЮ Регейло, ЮА Скиба, ГП Чорнойван, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2020
22020
Теоретичні основи використання інноваційних технології розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: психологічний і колегіальний підходи
В Муромець
Теоретичні основи розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів …, 2020
22020
Опис програми розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ВГ Муромець
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
22018
Формування ціннісного ставлення до психологічного здоров’я студентської молоді засобами естетотерапії
ВГ Муромець
Освітологічний дискурс, 199-207, 2014
22014
Теоретичні основи розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії
ЮА Скиба, ГП Чорнойван, ОВ Жабенко, ОГ Ярошенко, ІЮ Регейло, ...
ІВО НАПН України, 2020
12020
Вплив фасилітаційних практик на розвиток загальних компететностей студентів PhD програми у контексті реалізації дослідницької стратегії: досвід Великої Британії
ВГ Муромець
Молодий вчений, 413-416, 2017
12017
Компетентнісні основи професійної підготовки студентів магістратури в умовах університетської освіти в Україні
ВГ Муромець
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
12016
Арт-терапевтична скарбничка: бібліографічний покажчик на допомогу студентам
ВГ Муромець
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2014
12014
Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу
ВМ Оржеховська, ТЄ Федорченко, ВІ Кириченко, ОО Єжова, ...
Імекс ЛТД, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20