Ірина Габрусєва (Iryna Habrusieva)
Ірина Габрусєва (Iryna Habrusieva)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Вплив початкових деформацій товстої плити на її контактну взаємодію із параболічним штампом
Г Габрусєв, І Габрусєва
Вісник Тернопільського національного технічного університету 85 (1), 29-37, 2017
32017
Контактна взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим півпростором
ІЮ Габрусєва, БГ Шелестовський
Вінник ТНТУ.–Тернопіль: ТНТУ, 2009
32009
Contact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis
I Habrusieva, O Panchuk, B Shelestovskyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету 82 (2), 31-37, 2016
22016
Contact interaction of a circular punch with a preliminarily stressed isotropic layer
I Habruseva, B Shelestovs’ kyi
Journal of Mathematical Sciences 1 (186), 48-60, 2012
2*2012
The effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch
H Habrusiev, I Habrusieva, B Shelestovs’kyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 50-59, 2018
12018
Методика визначення невідомої області контакту жорсткого штампу та попередньо напруженої плити
Г Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
12017
Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій
І Габрусєва, Б Шелестовський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2014
12014
Стиснення двома жорсткими кільцевими штампами ізотропного шару з наявними залишковими деформаціями
Б Шелестовський, І Габрусєва
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Контактна взаємодія кільцевого штампа з попередньо напруженим ізотропним шаром
І Гарбусєва, Б Шелестовський
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (3), 138-146, 2011
1*2011
Взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим шаром у випадку потенціалу бартєньєва-хазановіча
І Габрусєва, Б Шелестовський
12010
Контактна взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим півпростором
Б Шелестовський, І Габрусєва
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
1*2009
Моделювання попередньо деформованої товстої плити при її контакті із параболічним штампом
Г Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
Методика побудови розв’язку інтегральних рівнянь в контактних задачах механіки деформівного твердого тіла
ГВ Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Закономірності впливу початкових деформацій плити на її взаємодію із параболічним штампом
Г Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Числовий метод побудови та розв’язання систем лінійних рівнянь в контактних задачах теорії пружності
Г Габрусєв, І Габрусєва
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Контактна задача для параболічного штампа та попередньо напруженого півпростору
І Габрусєва, I Habrusieva
Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» 1 (51), 231 – 236, 2015
2015
Методика обчислення невласних інтегралів при розв’язанні контактних задач теорії пружності
І Габрусєва, Г Габрусєв
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Методика наближеного розв’язання парних інтегральних рівнянь
І Габрусєва, Г Габрусєв
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Методика розв’язання системи парних інтегральних рівнянь ядра яких містять функції Бесселя
І Габрусєва
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
Вплив залишкових деформацій у шарі при контактній взаємодії із жорстким штампом для випадку пружного потенціалу Трелоара
І Габрусєва
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20