Follow
Карташов Віталій Вікторович (Vitaly Kartashov, Vitalii Kartashov)
Карташов Віталій Вікторович (Vitaly Kartashov, Vitalii Kartashov)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Влияние ферромагнитных наполнителей на ударную вязкость и седиментационную стойкость эпоксикомпозитов, сформированных под воздействием переменного магнитного поля
ПД Стухляк, ВВ Карташов, ИТ Соривка, АЗ Скороход
Перспективные материалы, 63-68, 2013
122013
Комплексна безпека інформаційних мережевих систем. Навчальний посібник для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
АГ Микитишин, ММ Митник, ОС ГОЛОТЕНКО, ВВ КАРТАШОВ
ФОП Паляниця ВА, 2023, 2023
72023
Посібник з лекцій із дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
ВВ Карташов
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
22017
Дослідження і моделювання залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів від вмісту дисперсних часток
ПД Стухляк, ІГ Добротвор, ІТ Сорівка, ВВ Карташов, ОІ Вербицький
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 2 (7), 217-222, 2012
22012
Дослідження надійності захисних покриттів з епоксикомпозитів модифікованих змінним магнітним полем в умовах впливу підвищених температур
ПД Стухляк, ВВ Карташов
Харків: ХНТУСГ, 2012
22012
ФІЗІИКО--МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ, ОБРОБЛЕНИХ ЗМІННИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ НИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ
ПД Стухляк, ВВ Карташов
2*
Investigation of epoxycomposites linking kinetics during ultrasonic treatment
IV Chykhira, PD Stukhlyak, MM Mytnyk, VV Kartashov
Funct. Mater 28, 84-89, 2021
12021
Розробка системи моніторингу та управління в режимі реального часу керування підйомним механізмом
ТВ Чомко, ВВ Панчук, ВП Пинило, ВВ Карташов
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
UAV movement planning in mountainous terrain
L Romaniuk, I Chykhira, V Kartashov, I Dombrovskyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету 110 (2), 15-22, 2023
2023
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами»
ВВ Карташов
2023
Tutorial from the course of HIGHER MATHEMATICS (Continuity. Derivatives)
Л Романюк, В Карташов, Б Шелестовський
2023
Метод та алгоритм обробки електроенцефалографічних сигналів у комп’ютерних медичних діагностичних системах для виявлення психоемоційних показників людини
MО Khvostivskyy, IM Pankiv, OV Fuch, LV Khvostivska, RR Boyko, ...
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 63-71, 2023
2023
Методичні вказівки по організації фахової практики магістрів. Для магістрів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
АГ Микитишин, ІС Дідич, ВВ Карташов
ТНТУ, 2023
2023
Конспект лекцій з дисципліни «Елементи і пристрої автоматики та об’єктів управління» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології …
ВВ Карташов, АА Станько
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Елементи і пристрої автоматики та об’єктів управління» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп …
ВВ Карташов, АА Станько
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Метод та алгоритм обробки електроенцефалографiчних сигналiв у комп’ютерних медичних дiагностичних системах для виявлення психоемоцiйних показникiв людини
МО Хвостiвський, ОВ Фуч, ЛВ Хвостiвська, РР Бойко, ВЛ Дунець, ...
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2023
2023
Огляд протоколів керування для побудови автоматизованих систем віддаленого управління
В Тимощук, В Карташов, РІ Королюк, Т Рубен
Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2022
2022
Проблеми застосування магнітного оброблення при формуванні зразків епоксикомпозитів
ВВ Карташов, ІТ Ярема, ОВ Тотосько
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Дослідження та оптимізація автоматизованої системи термічної обробки харчових продуктів
Б Онуфрик, П Ю, В Карташов
VIII Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2019
2019
Дослідження процесів формування епоксикомпозитів з наповнювачами феромагнітної природи
ІГ Добротвор, ВВ Карташов, Д Стухляк
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20