Карташов Віталій Вікторович (Vitaly Kartashov, Vitalii Kartashov)
Карташов Віталій Вікторович (Vitaly Kartashov, Vitalii Kartashov)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние ферромагнитных наполнителей на ударную вязкость и седиментационную стойкость эпоксикомпозитов, сформированных под воздействием переменного магнитного поля
ПД Стухляк, ВВ Карташов, ИТ Соривка, АЗ Скороход
Перспективные материалы, 63-68, 2013
112013
Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитних матеріалів від обробки змінним магнітним полем низької частоти
ПД Стухляк, ВВ Карташов
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
Дослідження і моделювання залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів від вмісту дисперсних часток
ПД Стухляк, ІГ Добротвор, ІТ Сорівка, ВВ Карташов, ОІ Вербицький
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 7, 2012
22012
Посібник з лекцій із дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
ВВ Карташов
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
12017
Радіаційний вплив АЕС України на кордоні суміжних країн
ВІ Вітько, ВВ Карташов, ГВ Хабарова
Друкується за постановою вченої ради УКРНДІЕП, 110, 0
1
ФІЗІИКО--МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ, ОБРОБЛЕНИХ ЗМІННИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ НИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ
ПД Стухляк, ВВ Карташов
1*
Проблеми застосування магнітного оброблення при формуванні зразків епоксикомпозитів
ВВ Карташов, ІТ Ярема, ОВ Тотосько
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
ОЦІНКА ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ ВИКИДІВ РАДІОНУКЛІДІВ АЕС УКРАЇНИ ПРИ НОРМАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВІ ВІТЬКО, ВВ КАРТАШОВ, ГВ ХАБАРОВА
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, 109, 2020
2020
Дослідження та оптимізація автоматизованої системи термічної обробки харчових продуктів
Б Онуфрик, П Ю, В Карташов
VIII Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2019
2019
Дослідження процесів формування епоксикомпозитів з наповнювачами феромагнітної природи
ІГ Добротвор, ВВ Карташов, Д Стухляк
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Визначення впливу магнітної обробки на залишкові напруження епоксикомпозитних матеріалів при їх модифікації із застосуванням ПІД-алгоритму регулювання
П Стухляк, В Карташов, І Чихіра
VI міжнародна науково-технічна конференція "Структурна релаксація у твердих …, 2018
2018
Исследование параметров магнитной обработки для модификации дисперснонаполненных эпокикомпозитных материалов
V Kartashov, D Stukhlyak, O Holotenko, I Dobrotvor, A Mykytyshyn, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (12 (94)), 2018
2018
Research into parameters of magnetic treatment to modify the disperse-filled epoxy composite materials
OS V.Kartashov, D.Stukhlyak, O.Holotenko, I.Dobrotvor, A.Mykytyshyn, M ...
Eastern-european journal of enterprise technologies, 23-28, 2018
2018
Визначення коефіцієнтів ПІД-регулювання для модифікації епоксикомпозитних матеріалів змінним магнітним полем
С Петро, К Віталій
Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство (ТМІЕТ-2017 …, 2017
2017
Оптимізація параметрів ПІД-регулювання для дослідження електромагнітно модифікованих епоксикомпозитів
В Карташов, Р Золотий
міжнародна науково-практична конференція «Modern methodologies, innovations …, 2017
2017
Використання контролерів ПЛК Овен 110-60 у навчальному процесі
В Карташов
Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції «Теоретичні та …, 2017
2017
Застосування ПІД-регулятора температури при формуванні зразків епоксикомпозитів у змінному магнітному полі
ВВ Карташов, АГ Микитишин, ВІ Бадищук, ПО Супрун
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Застосування ПІД-регулятора температури при формуванні зразків епоксикомпозитів у змінному магнітному полі
К Віталій, М Андрій, Б Василь, С Петро
Матеріали XX наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 144, 2017
2017
Застосування ПІД-алгоритму регулювання температури при обробці епоксикомпозитів змінним магнітним полем
ВВ Карташов
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
Дослідження пристроїв зв’язку для перетворення голосових сигналів
БІР В.В. Карташов, А.І. Затяжчук, Є.Р. Колісник, Т.Г. Кубів
Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20