Карташов Віталій Вікторович (Vitaly Kartashov, Vitalii Kartashov)
Карташов Віталій Вікторович (Vitaly Kartashov, Vitalii Kartashov)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Влияние ферромагнитных наполнителей на ударную вязкость и седиментационную стойкость эпоксикомпозитов, сформированных под воздействием переменного магнитного поля
ПД Стухляк, ВВ Карташов, ИТ Соривка, АЗ Скороход
Перспективные материалы, 63-68, 2013
52013
Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитних матеріалів від обробки змінним магнітним полем низької частоти
ПД Стухляк, ВВ Карташов
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Дослідження процесів формування епоксикомпозитів з наповнювачами феромагнітної природи
ІГ Добротвор, ВВ Карташов, Д Стухляк
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Визначення впливу магнітної обробки на залишкові напруження епоксикомпозитних матеріалів при їх модифікації із застосуванням ПІД-алгоритму регулювання
П Стухляк, В Карташов, І Чихіра
VI міжнародна науково-технічна конференція "Структурна релаксація у твердих …, 2018
2018
Research into parameters of magnetic treatment to modify the disperse-filled epoxy composite materials
OS V.Kartashov, D.Stukhlyak, O.Holotenko, I.Dobrotvor, A.Mykytyshyn, M ...
Eastern-european journal of enterprise technologies, 23-28, 2018
2018
Визначення коефіцієнтів ПІД-регулювання для модифікації епоксикомпозитних матеріалів змінним магнітним полем
С Петро, К Віталій
Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство (ТМІЕТ-2017 …, 2017
2017
Оптимізація параметрів ПІД-регулювання для дослідження електромагнітно модифікованих епоксикомпозитів
В Карташов, Р Золотий
міжнародна науково-практична конференція «Modern methodologies, innovations …, 2017
2017
Посібник з лекцій із дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
ВВ Карташов
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
2017
Використання контролерів ПЛК Овен 110-60 у навчальному процесі
В Карташов
Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції «Теоретичні та …, 2017
2017
Застосування ПІД-регулятора температури при формуванні зразків епоксикомпозитів у змінному магнітному полі
ВВ Карташов, АГ Микитишин, ВІ Бадищук, ПО Супрун
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Застосування ПІД-регулятора температури при формуванні зразків епоксикомпозитів у змінному магнітному полі
К Віталій, М Андрій, Б Василь, С Петро
Матеріали XX наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 144, 2017
2017
Укладач
ВВ Карташов, ПД Стухляк, РЗ Золотий
2017
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами»
ВВ Карташов
2016
Застосування ПІД-алгоритму регулювання температури при обробці епоксикомпозитів змінним магнітним полем
ВВ Карташов
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
Дослідження пристроїв зв’язку для перетворення голосових сигналів
БІР В.В. Карташов, А.І. Затяжчук, Є.Р. Колісник, Т.Г. Кубів
Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
ЗАСТОСУВАННЯ ПІД-АЛГОРИТМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ОБРОБЦІ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ ЗМІННИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ
К Віталій
Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
Автоматизація технологічного процесу формування композитів у змінному магнітному полі
В Карташов
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні …, 2016
2016
Довговічнічть епоксикомпозитних покриттів модифікованих змінним магнітним полем
ВВ Карташов, АГ Недошитко, РЗ Золотий, ОВ Тотосько
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Довговічнічть епоксикомпозитних матеріалів модифікованих змінним магнітним полем
ВВ Карташов, КМ Мороз, ВВ Левицький
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Синергічний ефект при застосуванні феромагнітних наповнювачів при магнітному обробленні епоксикомпозитів
ПД Стухляк, ВВ Карташов, КМ Мороз
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20