Тернопільський національний економічний університет (Ternopil National Economic University)
Тернопільський національний економічний університет (Ternopil National Economic University)
МОН, ТНЕУ
No verified email
TitleCited byYear
Бухгалтерський облiк
ВВ Сопко, З Гуцайлюк, М Щирба
5911998
Економічний енциклопедичний словник
СВ Мочерний, ЯС Ларіна
Львів: Світ 2, 563, 2005
5382005
Стратегія підприємства
МГ Саєнко
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2012
3472012
Фінансовий облік: підручник
МС Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 628, 2, 2002
3452002
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва
ПР Пуцентейло
Центр учбової літератури, 2007
3282007
Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія
МС Пушкар
Тернопіль: Економічна думка 4 (2), 2, 1999
3221999
Контролінг–інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія
МС Пушкар, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 370, 221, 2004
2952004
Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика)
ОП Кириленко
Київ, НІОС, 2000
2912000
Психокультура української ментальності
АВ Фурман
Тернопіль: Економічна думка 132, 95, 2002
2682002
Інноваційний менеджмент
ПП Микитюк
Центр учбової літератури, 2007
2662007
Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія
ВГ Дем’янишин
Тернопіль: ТНЕУ 496, 1, 2008
2442008
Креативний облік (створення інформації для менеджерів)
МС Пушкар
Карт-бланш, 2006
2412006
Бюджетна система
СІ Юрій, ЙМ Бескид
Навч. посіб, 2002
238*2002
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2352000
Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення
АВ Фурман
К.: Правда Ярославичів 340, 14а, 1997
2131997
Управління витратами: Навчальний посібник
ІЄ Давидович
К.: Центр учбової літератури 208, 2008
2072008
Теорія і практика формування облікової політики: монографія
МС Пушкар, МТ Щирба
Тернопіль: Карт-бланш, 2010
2002010
Місцеві фінанси
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Економічна думка ТНЕУ, 2014
199*2014
Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили
НП Тарнавська
197*2008
Психодіагностика особистісної адаптованості
АВ Фурман
Тернопіль: Економічна думка 197, 9, 2000
1902000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20