Тернопільський національний економічний університет (Ternopil National Economic University)
Тернопільський національний економічний університет (Ternopil National Economic University)
МОН, ТНЕУ
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Бухгалтерський облік: навч. посібник
ВВ Сопко
К.: КНЕУ 2, 578, 2000
6092000
Економічний енциклопедичний словник
СВ Мочерний, ЯС Ларіна
Львів: Світ 2, 563, 2005
5822005
Стратегія підприємства: підручник
МГ Саєнко
Тернопіль:«Економічна думка».–2006.–390 с, 2006
3912006
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб.
ПР Пуцентейло
К.: Центр учбової літератури 344, 10, 2007
3642007
Фінансовий облік: підручник
МС Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 628, 2, 2002
3442002
Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія
МС Пушкар
Тернопіль: Економічна думка 4 (2), 2, 1999
3331999
Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика)
ОП Кириленко
К.: НІОС 384, 2, 2000
3212000
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ПП Микитюк
К.: Центр навчальної літератури, 105-139, 2007
3042007
Контролінг–інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія
МС Пушкар, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 370, 221, 2004
2892004
Теорія держави і права
МВ Кравчук
Проблеми теорії держави і права:[навч. посібн.]/МВ Кравчук–Тернопіль: Карт-бланш, 2002
270*2002
Психокультура української ментальності
АВ Фурман
Тернопіль: Економічна думка 132, 95, 2002
2622002
Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія
ВГ Дем’янишин
Тернопіль: ТНЕУ 496, 1, 2008
2452008
Креативний облік (створення інформації для менеджерів)
МС Пушкар
Карт-бланш, 2006
2432006
Бюджетна система
СІ Юрій, ЙМ Бескид
Навч. посіб, 2002
237*2002
Місцеві фінанси: підручник
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2006
225*2006
Теорія і практика формування облікової політики: монографія
МС Пушкар, МТ Щирба
Тернопіль: Карт-бланш, 2010
2222010
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
К.: Поліграфкнига 512, 2000
2172000
Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення
АВ Фурман
К.: Правда Ярославичів 340, 15, 1997
2151997
Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили
НП Тарнавська
203*2008
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Тернопіль: ТНЕУ 316, 2009
1992009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20