Західноукраїнський національний університет (West Ukrainian National University)
Західноукраїнський національний університет (West Ukrainian National University)
МОН, ЗУНУ
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т.
СВ Мочерний, ЯС Ларіна
Львів: Світ 1, 616, 2005
712*2005
Бухгалтерський облiк
ВВ Сопко, З Гуцайлюк, М Щирба
6881998
Економіка підприємства: навч. посіб.
ІМ Бойчик
К.: Атіка 528, 2007
6242007
Стратегія підприємства: підручник
МГ Саєнко
Економічна думка, 2006
431*2006
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : курс лекцій
ПР Пуцентейло
К.: Центр учбової літератури, 91, 2007
4112007
Фінансовий облік: підручник
МС Пушкар
Карт-бланш, 2002
4082002
Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія
МС Пушкар
Економічна думка, 1999
3651999
Контролінг–інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія
МС Пушкар, РМ Пушкар
Тернопіль : Карт-бланш, 2004
3642004
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ПП Микитюк
К. : Центр учбової літератури, 2007
361*2007
Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика)
ОП Кириленко
К. : НІОС, 2000
3342000
Креативний облік (створення інформації для менеджерів)
МС Пушкар
Карт-бланш, 2006
3152006
Теорія і практика формування облікової політики: монографія
МС Пушкар, МТ Щирба
Тернопіль: Карт-бланш, 2010
2812010
Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія
ВГ Дем’янишин
Тернопіль: ТНЕУ 496, 2008
2812008
Бюджетна система
СІ Юрій, ЙМ Бескид
Навч. посіб, 2002
259*2002
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2502000
Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили
НП Тарнавська
248*2008
Місцеві фінанси
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Економічна думка ТНЕУ, 2014
241*2014
Державне управління: підручник
АФ Мельник, ОЮ Оболенський, АЮ Васіна
К.: Знання 582, 11, 2009
2352009
Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів
НП Тарнавська, РМ Пушкар
2321997
Психокультура української ментальності
АВ Фурман
Тернопіль: Економічна думка 132, 95, 2002
2302002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20