Тернопільський національний економічний університет (Ternopil National Economic University)
Тернопільський національний економічний університет (Ternopil National Economic University)
МОН, ТНЕУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облiк
ВВ Сопко
6511998
Економічний енциклопедичний словник
СВ Мочерний, ЯС Ларіна
Львів: Світ 2, 563, 2005
6222005
Стратегія підприємства: підручник
МГ Саєнко
Тернопіль:«Економічна думка».–2006.–390 с, 2006
4012006
Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб.
ПР Пуцентейло
К.: Центр учбової літератури 344, 10, 2007
3932007
Фінансовий облік: підручник
МС Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 628, 2, 2002
3642002
Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія
МС Пушкар
Тернопіль: Економічна думка 4 (2), 2, 1999
3431999
Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика)
ОП Кириленко
К.: НІОС 384, 2, 2000
3372000
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ПП Микитюк
К.: Центр навчальної літератури, 105-139, 2007
3142007
Контролінг–інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія
МС Пушкар, РМ Пушкар
Тернопіль: Карт-бланш 370, 221, 2004
2982004
Теорія держави і права
МВ Кравчук
Проблеми теорії держави і права:[навч. посібн.]/МВ Кравчук–Тернопіль: Карт-бланш, 2002
284*2002
Креативний облік (створення інформації для менеджерів)
МС Пушкар
Карт-бланш, 2006
2642006
Психокультура української ментальності
АВ Фурман
Тернопіль: Економічна думка 132, 95, 2002
2642002
Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: Монографія
ВГ Дем’янишин
Тернопіль: ТНЕУ 496, 1, 2008
2542008
Бюджетна система
СІ Юрій, ЙМ Бескид
Навч. посіб, 2002
250*2002
Управління витратами: Навчальний посібник
ІЄ Давидович
К.: Центр учбової літератури 208, 2008
2492008
Управління витратами: Навчальний посібник
ІЄ Давидович
К.: Центр учбової літератури 208, 2008
2492008
Місцеві фінанси: підручник
ОП Кириленко, АВ Дем’янюк, АБ Кондрашихін, ОР Квасовський, ...
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2006
246*2006
Теорія і практика формування облікової політики: монографія
МС Пушкар, МТ Щирба
Тернопіль: Карт-бланш, 2010
2272010
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
К.: Поліграфкнига 512, 2000
2272000
Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення
АВ Фурман
К.: Правда Ярославичів 340, 15, 1997
2171997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20