Підписатись
Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства
Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства
Факультет української філології, культури і мистецтва Університет Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міфологічний горизонт українського модернізму
Я Поліщук
Івано-Франківськ: Лілея-НВ 392, 2002
4162002
Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання
ОЄ Бондарева
Четверта хвиля, 2006
1632006
Література як геокультурний проект: монографія
Я Поліщук
Академвидав, 2008
1492008
Український фольклор: навч. посіб.
ІЄ Руснак
К.: ВЦ «Академія, 2010
1092010
ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет/Я. Поліщук
ЯІ Поліщук
К.: ВЦ «Академія, 2010
762010
Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму
Я Поліщук
Слово і час 2, 2001
662001
Новела в структурі української прози: модифікації та функції: монографія
О Бровко
DZ" LNU imeni Tarasa Shevchenka", 2011
532011
Реактивність літератури
Я Поліщук
Akademvydav, 2016
442016
Ревізії пам'яті: літературна критика
Я Поліщук
ПВД Твердиня, 2011
442011
Із дискурсів і дискусіі
Я Поліщук
Akta, 2008
402008
Літературний вимір пам'яті: монографія
О Пухонська
Akademvydav, 2018
372018
Літературний образ у силовому полі синкретизму: на матеріалі української прози другої половини ХІХ--початку ХХ століття
О Єременко
Вид-во" Євшан-зілля", 2008
342008
Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ–початку ХХІ століття
ОЄ Бондарева
Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2006
322006
Естетика міфу і міфологічний горизонт раннього українського модернізму
ЯО Поліщук
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка, 2000
322000
Дисертація-Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах
ЮВ Вишницька
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
312016
Я був повний Україною…”: Художня історіософія Уласа Самчука: Монографія
І Руснак
Вінниця: ДП ДКФ, 2005
282005
Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман, НМ Віннікова
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-214, 2019
272019
Рівне. Мандрівка крізь віки. Нариси історії міста
ЯО Поліщук
Рівне 196, 11, 1998
271998
Пейзажі людини
Я Поліщук
" Acta" publishers, 2008
252008
Комунікативні стратегії в теорії літератури: автор, текст, читач: Навчальний посібник
ОД Сінченко
Логос, 2015
242015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20