Алла Костянтинівна Куліченко / Алла Константиновна Куличенко / Alla Kulichenko
Алла Костянтинівна Куліченко / Алла Константиновна Куличенко / Alla Kulichenko
Запорізький державний медичний університет / Zaporizhzhia State Medical University
Підтверджена електронна адреса в zsmu.zp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Невербальна комунікативна поведінка та її компоненти: з історії питання
АК Куліченко
Держава та регіони: Серія: Гуманітарні науки:[наук.-виробн. журн.], 78-84, 2011
22011
Оновлення американської медичної освіти на початку ХХ ст.: погляди А. Флекснера
АК Куліченко
Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології, 2018
12018
Зміни у системі вищої медичної освіти в США на початку ХХ ст.
АК Куліченко
Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія …, 2017
12017
СПЕЦИФІКА РОМАНТИЧНОГО ГРОТЕСКУ В ТВОРАХ ЕТА ГОФМАНА “МАЛЮК ЦАХЕС” ТА “ЗОЛОТИЙ ГОРНЕЦЬ”
АК Куліченко, ОО Хабарова
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
12014
Проектне навчання як вид самостійної роботи на заняттях з іноземної мови в медичному університеті
АК Куліченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
12014
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У АМЕРИКАНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ ХХІ СТОЛІТТЯ
АК Куліченко
Редакційна колегія: АА Сбруєва–доктор педагогічних наук, професор …, 2020
2020
Інноваційна діяльність у медичній освіті США (1910–1940 рр.)
АК Куліченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
2020
Johns Hopkins University School of Medicine and American Feminist Movement in Late 19th Century
A Kulichenko
Czestochowa; Zaporizhzhia; Lviv, 2019
2019
Peculiarities of teaching Latin phonetics in the framework of e-learning: strategies and practical tips
A Kulichenko, Y Polyezhayev
Publishing House “Baltija Publishing”, 2019
2019
The Latin Language and Medical Terminology. Quizzes and Tasks for Practical Skills Evaluation for the First-Year Students of the Medical Faculties with the English Medium of …
T Titiyevska, O Gordiyenko, A Kulichenko
Запорізький державний медичний університет, 2019
2019
Використання карток Домана під час занять з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» для студентів-іноземних громадян у закладах вищої освіти МОЗ України
АК Куліченко
освітніх тенденцій. Науково-методичні проблеми підготовки іноземних громадян …, 2019
2019
Peculiarities of teaching Latin phonetics in the framework of E-learning: strategies and practical tips
АК Куліченко, ЮГ Полєжаєв
Relevant issues of the development of science in Central and Eastern …, 2019
2019
Johns Hopkins University School of Medicine and American Feminist Movement in Late 19th Century
АК Куліченко
The 1st Young Researchers’ International Web Conference “Language …, 2019
2019
Внесок жінок Балтимора у створення та відкриття медичної школи університету Джонза Гопкінза наприкінці ХІХ ст.
АК Куліченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
2019
Створення, відкриття та діяльність медичної школи університету Джонза Гопкінза у 1890-х рр.
АК Куліченко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету …, 2019
2019
The Latin Language and Medical Terminology. Human Anatomy: Training Manual for Self-Study for the First-Year Students of the Medical Faculties with the English Medium of …
ТВ Тітієвська, АО Світлицький, ОВ Гордієнко, АК Куліченко, ОЄ Пашко
Запорізький державний медичний університет, 2019
2019
Роль та значення медичної школи університету Джонза Гопкінза в історії розвитку США
АК Куліченко
Kaunas: Izdevniecība" Baltija Publishing", 2019
2019
Латинська мова та медична термінологія. Гістологічна термінологія
ТВ Тітієвська, АК Куліченко, ТС Громоковська
Запорізький державний медичний університет, 2019
2019
ELECTRONIC PORTFOLIO AS A TECHNIQUE OF DEVELOPING CREATIVITY OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER
AK Kulichenko, TV Sotnik, KV Stadnychenko
Information Technologies and Learning Tools 66 (4), 286-304, 2018
2018
Переваги та недоліки викладання латини у медичних школах США (ретроспективно-компаративний аналіз)
АК Куліченко
Наука і вища освіта : тези доповідей ХХVІ Міжнародної наукової конференції …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20