Vasyl Vlizlo /   /  .. /  .. / Vlizlo V.
Vasyl Vlizlo / / .. / .. / Vlizlo V.
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Laboratorni metody doslidzhen'u biologii', tvarynnyctvi ta veterynarnij medycyni: dovidnyk
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
L'viv: Spolom (in Ukrainian), 2012
343*2012
Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni [Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary]
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Spolom, Lviv (in Ukrainian), 2012
3432012
² , ,
400, 2002
1192002
² , ,
400, 2002
1192002
㳿, :
: , 355-369, 2012
1132012
I
,
㳿, 項, 2012
113*2012
Klinichna diagnostyka vnutrishnih hvorob tvaryn
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrahin, JL Melnyk, MO Sudakov
Bila Cerkva 608, 2004
78*2004
Veterinary clinical biochemistry
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrahin
Bila Tserkva, 152-154, 2002
542002
. 16.00. 01 ij / , 1998
481998
ϲ , ,
.: 1278, 2004
472004
Veterynarna klinichna biohimija
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrakhin, DO Melnychuk, LI Apukhovska, ...
Bila Tserkva (in Ukrainian), 2002
462002
Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Reference book. Lviv: SPOLOM, 2012
422012
Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Reference book. Lviv: SPOLOM, 2012
422012
. .1
.. , .. , .. , .. , .. ...
, 2012
41*2012
Գ- 㳿, :
, ,
: , 2004
372004
Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary. Reference book
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Lviv. Spolom 764, 2012
332012
Laboratorn metodi dosldzhen u bolog, tvarinnictv ta veterinarnj medicin: dovdnik
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratch
312012
Laboratory methods of research in biology, animal husbandry and veterinary medicine
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Lviv: Spolom 764, 2012
31*2012
, , ,
: , 2010
312010
. 2. ̳
, ˲ , , ,
8 (1-2), 19-41, 2006
272006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20