Оксана Хухліна
Оксана Хухліна
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Неалкогольна жирова хвороба печінки та інсулінорезистентність: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування глутаргіном
ОС Хухліна, МЮ Коломоєць
Монографія.–Чернівці, 50-61, 2008
402008
Неалкогольна жирова хвороба печінки: етіологія, епідеміологія, особливості перебігу, діагностика, прогноз
ОС Хухліна
Український медичний часопис, 51, 2006
252006
Професійні хвороби
МЮ Коломоєць, ОС Хухліна
К.: Здоров'я, 2004
232004
Гастро эзофагеальная рефлюксная болезнь: старая проблема—новые акценты
ТБ Кендзерская, ТН Христич, ОС Хухлина, ЛВ Каневская, ВС Гайдичук
Острые и неотложные состояния в практике врача 2008, 8v18, 2008
202008
Неалкогольний стеатогепатит та гіпертонічна хвороба: особливості коморбідного перебігу, оптимізовані підходи до лікування
ОС Хухліна, ОЄ Мандрик
ОС Хухліна, ОЄ Мандрик.− Чернівці, 2014
152014
Метаболічні, судинні та цитокінові механізми розвитку і прогресування фіброзу печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому інсулінорезистентності
ОС Хухліна
Сучасна гастроентерологія, 19, 2004
132004
Роль інсулінорезистентності у патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки
ОС Хухліна
Современная гастроэнтерология, 81-86, 2007
122007
Диференційоване застосування тіотриазоліну при хронічному гепатиті та цирозі печінки з дезінтоксикаційною метою
ОС Хухліна, ОС Воєвідка, ЄІ Шоріков
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики: Зб. наук. ст …, 2003
122003
Особливості патоморфологічних та метабо лічних параметрів фіброзу печінки у хворих на алкоголь ну та неалкогольну жирову хворобу печінки
ОС Хухліна
Сучасна гастроентерол, 25, 2005
72005
Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при діабетичній гастропатії залежно від типу супровідного цукрового діабету
ОС Хухліна, ЖА Нечіпай, ОС Воєвідка
Одес. мед. ж, 69-71, 2009
62009
Стан системи гемостазу у хворих на хронічний гепатит та хронічний холецистит із супутнім цукровим діабетом
МЮ Коломоєць, ОС Хухліна, ОС Воевідка
Український медичний часопис, 141-144, 2004
62004
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ ЗА КОМОРБІДНОСТІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ: КОРЕКЦІЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА …
ОС Хухліна, ОЄ Гринюк, АА Антонів, ЛВ Каньовська, ОЄ Мандрик
experimental pathology 19 (1), 71, 2020
52020
Динаміка показників цитокінового та оксидантного гомеостазу при лікуванні діацереїном у пацієнтів з остеоартрозом та коморбідними захворюваннями
ОВ Танас, ОС Хухліна
Вісник проблем біології і медицини, 241-244, 2014
52014
Особливості клініки та спільні ланки патогенезу ішемічної хвороби серця та гастроезофагеальної рефлексної хвороби (огляд літератури)
ОС Хухліна, СВ Вірста, ІВ Трефаненко
Клінічна та експериментальна патологія.–2011.–Том Х, 36, 2011
52011
Дисліпідемія та ендотеліальна дисфункція в патогенезі неалкогольного стеатогепатиту у хворих на цукровий діабет ІІ типу, нові можливості їх корекції глутаргіном
ОС Хухліна
Укр. терапевт. ж, 39-43, 2005
52005
Ендогенна інтоксикація, стан мікробіоценозу та деяких факторів імунітету у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки
ОС Хухліна
Автореф. дис.… к. мед. н.–Івано-Франківськ, 1999
51999
Студентський науковий гурток як вид науково-дослідної роботи студентів
ІВ Трефаненко, ОС Хухліна
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
42017
Деякі гастроентерологічні прояви метаболічного синдрому
ОС Хухліна, ЛВ Каньовська, ВС Гайдичук, ОМ Дирда
Новости медицины и фармации, 48-51, 2013
42013
Діагностичні маркери фіброзування печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки поєднану з гіпертонічною хворобою та ожирінням
ОС Хухліна, ОЄ Мандрик, АА Антонів, ЖА Нечипай
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2013
42013
Особливості патоморфологічних змін та інтенсивності фіброзоутворення у печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідного перебігу з гіпертонічною хворобою ІІ стадії
ОС Хухліна, ОЄ Мандрик, ВС Гайдичук, АА Антонів
Буковинський медичний вісник, 191-195, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20