Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Poltava V. G. Korolenka National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
2622007
Проблема периодизации развития личности в психологии
ВФ Моргун, НЮ Ткачева
М.: Изд-во МГУ 128, 1981
2511981
Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації
АМ Бойко
К.: ІЗМН, 23, 1996
2181996
Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання
МП Лещенко
К.: Гротеск 192, 4, 1996
911996
Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВФ Моргун, ІГ Тітов
К.: Видавничий Дім «Слово, 2009
752009
Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти:[монографія]
ЛМ Кравченко
Полтава: Техсервіс, 2006
742006
Щастя дитини—єдине дійсне щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: Навчально-методичний посібник
МП Лещенко
К.: АСМІ, 121-128, 2003
662003
Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США): Дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 04
МП Лещенко
Київ (Leshchenko, MP (1996). Technologies of teacher training for aesthetic …, 1996
581996
Виховання людини: нове і вічне
АМ Бойко
[Техсервис], 2006
562006
Концепція багатовимірного розвитку особистості та її застосування
ВФ Моргун
Філософська і соціологічна думка, 27-40, 1992
561992
Детермінація економічной злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економікі: теоретико-кримінологічне дослідження: монографія
АМ Бойко
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008
532008
Просторові поширювачі у структурі простого речення
МІ Степаненко
442004
Психологические проблемы мотивации учения
ВФ Моргун
Вопросы психологии, 54-67, 1976
421976
Саморегуляція: навч.-метод. посіб.
МВ Гриньова
Полтава: АСМІ, 82-102, 2008
402008
Методика викладання валеології: навч.-метод. посіб
МВ Гриньова
Полтава: АСМІ, 2003
392003
Інтедифія освіти: Психолого-педагогічні основи інтеграції та диференціації (інтедифії) навчання
ВФ Моргун
Полтава: наукова зміна, 1996
371996
Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених
МП Лещенко, АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (39), 1-16, 2014
362014
Взаємодія формально-граматичної і семантичної валентності у структурі словосполучення та речення
МІ Степаненко
К.: Український мовноінформаційний фонд, 1997
361997
Теорія і практика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: монографія
ЛМ Петренко
Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2013
342013
Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯ в сучасній англійській мові: структура і комбінаторика
ТВ Луньова
Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Лінгвістика.–2005.–Вип 2, 363-371, 2006
332006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20