Галина Островська (Halyna Ostrovska)
Галина Островська (Halyna Ostrovska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
TitleCited byYear
Специфичность систем антиоксидантной защиты органов и тканей—основа дифференцированной фармакотерапии антиоксидантами
ВН Бобырев, НН Рябушко, ГЮ Островская, СИ Бобырев
Психофармакология и биологическая наркология 7 (4), 1-1612–1-1613, 2008
1232008
Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ГЙ Островська, ОР Квасовський
Галицький економічний вісник. ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011
352011
Фінансовий менеджмент: навч. посібн
ГЙ Островська
Тернопіль: Підручники і посібники, 2008
242008
Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності
ГЙ Островська
Світ фінансів, 106-117, 2017
122017
Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління
ГЙ Островська
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
122011
Огляд теоретичних концепцій стратегічного управління на основі зростання вартості
ГЙ Островська, ІВ Серединська
112009
Інтеграція Balanced Scorecard в систему управління вартістю організації
ОМ Сохацька, ГЙ Островська
Коммунальное хозяйство городов, 120-132, 2008
102008
Запровадження системи вартісно орієнтованого управління вертикальноінтнгрованих підприємств
ГЙ Островська
Галицький економічний вісник, 38-51, 2007
52007
Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості
ГЙ Островська
52007
Контролiнг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства
Г Островська
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 55-58, 2002
52002
Фінансовий менеджмент : підручник
Г Островська
Видавництво: Підручники і посібники, 2017
4*2017
Планування на основі збалансованої системи показників
ГЙ Островська
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Фінансовий менеджмент
ГЙ Островська
Підручники і посібники, 2017
32017
Вплив тіотриазоліну на показники вільнорадикального окиснення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів на тлі хронічного надходження пестицидів прооксидантної дії
ВМ Бобирьов, ЯА Цвєткова, ГЮ Островська, ВН Бобырев, ...
МОЗ України, Одеський національний медичний університет., 2011
32011
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Ostrovska H.
ГЙ Островська
Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку, 48, 2018
12018
Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу. Навчальний посібник / Г. Й. Островська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 256 с.
Г Островська
12018
Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях
Г Островська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 102-115, 2016
12016
Нова парадигма ризик-менеджменту в контексті зростання вартості корпорації
Г Островська
Світ фінансів, 118-129, 2015
12015
МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ОЦІНЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ГЙ Островська, ХЯ Соловій
Міжнародний науковий журнал" Науковий огляд" 8 (9), 2014
12014
Інтегрування збалансованої системи стратегічних показників та системи бюджетування як управлінська інновація
ГЙ Островська, ХЯ Соловій
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20