Підписатись
Галина Островська (Halyna Ostrovska)
Галина Островська (Halyna Ostrovska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств.
Г Островська, O Квасовський
Галицький економічний вісник. 2 (31), 99-111, 2011
68*2011
Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management
HY Ostrovska, LY Maliuta, RP Sherstiuk, IV Lutsykiv, IA Yasinetska
Scientific Bulletin of National Mining University, 2020
402020
Фінансовий менеджмент, навч. посібник
Г Островська
Тернопіль: Підручники і посібники, 2008
352008
Фінансовий менеджмент:підручник.
ГЙ Островська
Тернопіль, Підручники і посібники, 2017
29*2017
Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління
ГЙ Островська
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
282011
Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy
H Ostrovska, H Tsikh, I Strutynska, I Kinash
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (13 (114)), 49–59, 2021
232021
Conceptual Principles of Learning Organization Building
HY Ostrovska, RP Sherstiuk, HV Tsikh, VH Demianyshyn, ...
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, С. 167-172, 2021
222021
Огляд теоретичних концепцій стратегічного управління на основі зростання вартості
ГЙ Островська, ІВ Серединська
172009
Intellectual Рotential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions.
H Ostrovska, L Maliuta, V Demianyshyn, R Sherstiuk, Т Kuz
International Journal of Advanced Science and Technology., рр. 4622–4634, 2020
162020
Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу. Навчальний посібник. Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. 256 с.
Г Островська
162018
Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності підприємства та засіб входження його у європейський економічний простір.
БМ Андрушків, ОІ Павликівська, ГЙ Островська
Держава та регіони 6 (99), 38-43, 2017
15*2017
Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності
Г Островська
Світ фінансів, 3–11, 2008
14*2008
Інтеграція Balanced Scorecard в систему управління вартістю організації
ОМ Сохацька, ГЙ Островська
Коммунальное хозяйство городов, 120-132, 2008
122008
Планування на основі збалансованої системи показників
ГЙ Островська
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
102010
Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловостті
Г Островська
автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 …, 2007
102007
Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості
ГЙ Островська
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2007
102007
Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia intelektualnym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic mechanism of ndustrial enterprise …
H Ostrovska
Halytskyi ekonomichnyi visnyk 57 (2), 89-98, 2019
72019
Управління інтелектуальним потенціалом підприємства
Г Островська
Тернопіль, ТНТУ, 2018
72018
Контролiнг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства
Г Островська
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 55-58, 2002
72002
Категорія «вартість підприємства»: методологічні підходи
Г Островська
Галицький економічний вісник, 3-12, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20