Галина Островська (Halyna Ostrovska)
Галина Островська (Halyna Ostrovska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Специфичность систем антиоксидантной защиты органов и тканей—основа дифференцированной фармакотерапии антиоксидантами
ВН Бобырев, НН Рябушко, ГЮ Островская, СИ Бобырев
Психофармакология и биологическая наркология 7 (4), 1-1612–1-1613, 2008
1272008
Специфичность систем антиоксидантной защиты органов и тканей—основа дифференцированной фармакотерапии антиоксидантами
ВН Бобырев, НН Рябушко, ГЮ Островская, СИ Бобырев
Психофармакология и биологическая наркология 7 (4), 1-1612–1-1613, 2008
1272008
Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ГЙ Островська, ОР Квасовський
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
382011
Фінансовий менеджмент: навч. посібн
ГЙ Островська
Тернопіль: Підручники і посібники, 2008
252008
Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності
ГЙ Островська
Світ фінансів, 106-117, 2017
132017
Оцінювання вартості підприємства як основа ефективного управління
ГЙ Островська
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
132011
Огляд теоретичних концепцій стратегічного управління на основі зростання вартості
ГЙ Островська, ІВ Серединська
112009
Інтеграція Balanced Scorecard в систему управління вартістю організації
ОМ Сохацька, ГЙ Островська
Коммунальное хозяйство городов, 120-132, 2008
102008
Планування на основі збалансованої системи показників
ГЙ Островська
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
62010
Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості
ГЙ Островська
К.: КНТЕУ, 2007
62007
Контролiнг як сучасна концепція управління фінансовим станом підприємства
Г Островська
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 55-58, 2002
52002
Вплив тіотриазоліну на показники вільнорадикального окиснення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів на тлі хронічного надходження пестицидів прооксидантної дії
ВМ Бобирьов, ЯА Цвєткова, ГЮ Островська, ВН Бобырев, ...
МОЗ України, Одеський національний медичний університет., 2011
42011
Запровадження системи вартісно орієнтованого управління вертикальноінтнгрованих підприємств
ГЙ Островська
Галицький економічний вісник, 38-51, 2007
42007
Фінансовий менеджмент
ГЙ Островська
Підручники і посібники, 2017
32017
Фінансовий менеджмент : підручник
Г Островська
Видавництво: Підручники і посібники, 2017
32017
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Ostrovska H.
ГЙ Островська
Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку, 48, 2018
12018
Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу. Навчальний посібник / Г. Й. Островська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 256 с.
Г Островська
12018
Управління вартістю компанії у процесі злиття та поглинання: синергетичний підхід
ТВ Островська Галина
Світ фінансів, С. 106–120, 2017
12017
Стратегічне фінансове планування діяльності компаній в умовах економіки, заснованої на знаннях
О Галина
Сталий розвиток економіки, С. 93–98, 2017
12017
Стратегічні підходи до планування діяльності інтелектуальної компанії
О Галина
Глобальні та національні проблеми економіки, С. 272–276, 2017
1*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20