Follow
Олег Сітовський
Олег Сітовський
доцент кафедри АТТ
Verified email at lntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розрахунково-експериментальні дослідження газового двигуна, переобладнаного з дизеля
ВІ Захарчук, ОП Сітовський, ІС Козачук
Автомобільний транспорт–Харьків: ХНАДУ.–2005. Вип 16, 276-278, 2005
142005
Обгрунтування та вибір критеріїв оцінки процесу електродинамічного гальмування під час руху гібридного транспортного засобу на затяжних спусках
ОП Сітовський, ВМ Дембіцький
НТУ" ХПІ", 2013
52013
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ МАКЕТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ГІБРИДНОЮСИЛОВОЮУСТАНОВКОЮ
ОП Сітовський, ВМ Дембіцький
Севастопольский национальный технический университет, 2012
42012
Застосування бортового комп’ютера Multitronics VG1031GPL для дослідження експлуатаційних властивостей автомобіля
ОФ Ситовский
Автомобильный транспорт, 87-89, 2012
42012
Дослідження можливості конвертації дизеля в газовий двигун
ВІ Захарчук, ОП Сітовський, ІС Козачук, ВП Матейчик, ВВ Яновський
Міжвузівський збірник наукових праць (за напрямом «Інженерна механіка …, 2003
42003
Подолання прогнозованих перешкод транспортними засобами
ОП Сітовський, ПВ Мазилюк
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Математична модель процесу електродинамічного гальмування з рекуперацією енергії транспортного засобу, обладнаного електроприводом
ВМ Дембіцький, ОП Сітовський, ЮВ Булік, МА Демидюк
Наукові нотатки, 159-166, 2014
22014
Электродинамическое торможение гибридного транспортного средства на дорогах с низким коэффициентом сцепления
ОФ Ситовский, ВМ Дембицкий
Автомобильный транспорт, 13-18, 2013
22013
Електродинамічне гальмування гібридного транспортного засобу на дорогах з низьким коефіцієнтом зчеплення
ОП Сітовський, ВМ Дембіцький
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 47-51, 2013
22013
Дослідження паливної економічності автомобіля при пуску холодного двигуна і його прогріві під час руху автомобіля
ОФ Сітовський
Наукові нотатки, 166-170, 2011
22011
Підвищення техніко-експлуатаційних властивостей легкових автомобілів малого класу підвищеної прохідності шляхом оптимізації параметрів системи" двигун-трансмісія" Спеціальність …
ОП СІТОВСЬКИЙ
Національний транспортний ун-т. К, 2002
22002
Застосування систем автоматичного гальмування на транспортних засобах з електричним приводом
ВМ Дембіцький, ОП Сітовський
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 68-72, 2016
12016
Визначення розподілу питомих пробігів приватних автомобілів для оптимізації ємності батарей гібридних транспортних засобів
ОП Сітовський, АМ Кашуба
НТУ" ХПІ", 2014
12014
Оцінювання невизначеності вимірювань під час гальмівних випробувань транспортних засобів
ОП Сітовський, ВМ Дембіцький, АМ Кашуба, ВМ Босенко
Вісник [Національного транспортного університету], 296-305, 2014
12014
Методика визначення оптимального ступеня початкової зарядки накопичувачів енергії транспортних засобів
ОП Сітовський, ВМ Дембіцький
НТУ" ХПІ", 2014
12014
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ LіFеPO4 БАТАРЕЙ
ОП Сітовський, АМ Кашуба, ОФ Ситовский, АН Кашуба
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013
12013
Доцільність застосування рекуперації енергії під час руху автомобіля за інерцією з вимкненим зчепленням
ВМ Дембіцький, ОП Сітовський
Наукові нотатки, 83-85, 2012
12012
КОМПЛЕКС ПРИЛАДІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПІД ЧАС РУХУ
ВІ Захарчук, ОП Сітовський, ОВ Захарчук
Перспективні технології та прилади, 59-65, 2020
2020
Порівняння інтенсивності руху транспортних засобів в Україні та у Великій Британії під час поширення Covid-19
П МАЗИЛЮК, О СІТОВСЬКИЙ, О ДУБИЦЬКИЙ, В БОДАК
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті 1 (14), 102-106, 2020
2020
Оцінка паливної економічності міських автобусів у їздовомі циклі приведеному до реальних умов руху
ОП Сітовський, ВМ Дембіцький, ПВ Мазилюк, ІІ Медвєдєв
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 112-116, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20