Підписатись
Йосиф Царик (Josyf Tsaryk)
Йосиф Царик (Josyf Tsaryk)
Львівський національний університет імені Івана Франка, Ivan Franko National University of Lviv
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Pasture landscapes and nature conservation
B Redecker, W Härdtle, P Finck, U Riecken, E Schröder
Springer Science & Business Media, 2002
1042002
Рідкісні, ендемічні, реліктові та погранично-ареальні види рослин Українських Карпат
К Малиновський, Й Царик, В Кияк, Ю Нестерук
Львів: Ліга-Прес, 1-76, 2002
562002
Ekologija [Ecology]
YP Bobyliov, VV Brygadyrenko, VL Bulakhov, VA Gaichenko, VY Gasso, ...
Folio, Kharkiv (in Ukrainian), 2014
432014
Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат
КА Малиновський, ЙВ Царик, ГГ Жиляєв, РІ Дмитрах, ВГ Кияк, ...
К.: Наук. думка, 1998
311998
Ekologija. Folio, Kharkiv (in Ukrainian)
YP Bobyliov, VV Brygadyrenko, VL Bulakhov, VA Gaichenko, VY Gasso, ...
252014
Стійкість і стабільність–важливі ознаки живих систем
МА Голубець, ЙВ Царик
Ойкументи 1, 21-26, 1992
241992
Консорція як загальнобіотичне явище
ЙВ Царик, ІЙ Царик
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 163-169, 2002
222002
Консорція як загальнобіотичне явище
ЙВ Царик, ІЙ Царик
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 163-169, 2002
222002
О границах природных популяций растений
КА Малиновский, ИВ Царик, ГГ Жиляев
Журн. общ. биол 49 (1), 46-58, 1988
221988
Структура популяций травянистых растений в растительных сообществах Карпат
ГГ Жиляев, ЙВ Царик
Ботан. журн.—1989.—74, 88-96, 1989
201989
Самовідновлення популяцій за різних умов їхнього росту
ЙВ Царик
Вісн. Львів. унту. Сер. біол, 94-99, 2010
162010
Популяційна екологія–здобутки й перспективи
ЙВ Царик
Біологічні Студії/Studia Biologica.—2011.—5, 171-182, 2011
142011
Метапопуляційна структура видів рослин високогір’я Карпат
ЙВ Царик, ВГ Кияк
Екологія і ноосферологія 18 (1-2), 5-12, 2005
142005
Деякі уявлення про стратегію популяцій рослин
ЙВ Царик
Укр. ботан. журн 51 (3), 5-10, 1994
141994
Генеративне розмноження популяцій рослин високогір’я Карпат як ознака їхньої життєздатності
Й Царик, В Кияк, Р Дмитрах, В Білонога
Вісн. Львів ун-ту. Сер. біол, 50-56, 2004
132004
Деякі завдання з вивчення екoтонів
Й Царик
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.–2003, вип 33, 60-64, 2003
132003
Consortium as in general biotic phenomenon
JV Tsaryk, IJ Tsaryk
Visnyk of Lviv University. Biological series 28, 163-169, 2002
132002
Проблема вивчення і охорони популяцій рідкісних видів флори Українських Карпат
КА Малиновський, ЙВ Царик
Укр. ботан. журн 48 (3), 13-21, 1991
131991
Pinus mugo Turra (Pinaceae) in the Ukrainian Carpathians
I Tsaryk, YP Didukh, L Tasenkevich, B Waldon, A Boratynski
Dendrobiology 55, 39-49, 2006
122006
Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат
Й Царик, Г Жиляєв, В Кияк, Ю Кобів, І Данилик, Р Дмитрах, Н Сичак, ...
Львів: Поллі, 2004
122004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20