Петро Скрипчук
Петро Скрипчук
НУВГП, кафедра менеджмента
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічний менеджмент: підручник
ЛФ Кожушко, ПМ Скрипчук
К.: ВЦ “Академія, 2007
1102007
Метеорологія, стандартизація і сертифікацація в екології: Підручник
МО Клименко
К.: Видавничий центр “Академія, 2006
862006
Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції
П Скрипчук
Економіка України, 55-63, 2006
472006
Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник
МО Клименко, ПМ Скрипчук
К.: Видавничий центр «Академія, 2006
412006
Стандартизація і сертифікація в екології: Підручник
МО Клименко, ПМ Скринчук
Рівне: УДУВГП, 138, 2003
252003
Організаційно-економічні основи запровадження екологічної стандартизації і сертифікації:[монографія]
ПМ Скрипчук
Рівне: НУВГП, 2010
202010
Екологічна сертифікація в сфері природокористування: еколого-економічні засади розвитку
ПМ Скрипчук
НУВГП, 2011
192011
Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням
ПМ Скрипчук
НУВГП, 2012
182012
Менеджмент якості довкілля: Монографія
ПМ Скрипчук
Рівне: НУВГП 350, 2006
162006
Словник-довідник з екологічного менеджменту Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2009. – 356 с.
ГТПСОІ Скрипчук П.М. Кожушко Л.Ф.
Рівне: НУВГП,, 2009
15*2009
Теоретико-методологічні основи формування системи екологічної стандартизації і сертифікації
ПМ Скрипчук
НУВГП, 2011
122011
Економічні механізми екологічного маркування
ПМ Скрипчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
122007
Оцінка екологічної безпеки осушуваних сільськогосподарських земель:(Монографія)
ПМ Скрипчук, ОІ Бондар, ВВ Рибак
Рівне: НУВГП, 2009
102009
Екологiчний менеджмент: пiдручник
ЛФ Кожушко, ПМ Скрипчук
92007
Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації.
РВВ Скрипчук П.М., Строченко Н.І.
Рівне: НУВГП, 2014
72014
Органiзацiйно-економiчнi засади екологiчної сертифiкацiї в системi управлiння природокористуванням
ПМ Скрипчук
72012
Концептуальні засади екологічної сертифікації в Україні
ПМ Скрипчук
Матеріали науковотехнічної конференції „Системи–2008: метрологія …, 2008
72008
Теоретичні засади екологічної сертифікації територій
ПМ Скрипчук, ПМ Скрипчук, ПМ Скрипчук
Стандартизація, сертифікація, якість, 28-36, 2007
72007
Екологічне маркування: інноваційні та організаційні аспекти
ПМ Скрипчук
Вид-во СумДУ, 2007
72007
Офшорні юрисдикції як ідеальне середовище для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом
АВ Бугаєнко
Економіка та держава, 78-80, 2010
6*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20