Таліна Миколаївна Хлєбнікова
Таліна Миколаївна Хлєбнікова
Харківський національний педагогічний університетімені Г.С. Cковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-методич. посібник для вчителів, керівників нав. закладів, слухачів ІПО
МВ Гадецький, ТМ Хлєбнікова
Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2003
89*2003
Ділова гра як метод активного навчання педагога
ТМ Хлєбнікова
Харків, Видавнича група "Основа", 2005
69*2005
Управління навчальною діяльністю : навч.-метод. посібник для виклад., слухачів ІПО
ТМ Хлєбнікова
Х.: Вид. група „Основа”, 2008
19*2008
Українські дитячі та молодіжні громадські організації
ГВ Троцко, ІМ Трубавіна, ТМ Хлєбнікова
Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1999., 1999
161999
Кваліметричний підхід до вивчення якості вищої освіти
ТМ Хлєбнікова
Теорія та методика управління освітою. Електронне наук. фах. видання, 9 с., 2009
82009
Управління процесом саморозвитку особистості вчителя
ТМ Хлебнікова
Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011, С …, 2011
72011
Організація особистісно орієнтованого навчання слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти
ТМ Хлєбнікова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2009
7*2009
Управління процесом саморозвитку особистості учителя
ТМ Хлебнікова, МВ Хижняк
Управління школою, С. 2-9, 2004
7*2004
Управління навчальною діяльністю: навчально-методичний посібник
ТМ Хлєбнікова
ТМ Хлєбнікова–Вид. група «Основа, 5-13, 2013
52013
Кваліметричний підхід до вивчення якості вищої освіти [Електронний ресурс]
ТМ Хлєбнікова
Теорія та методика управління освітою, 2010
52010
Діагностика професійної компетентності вчителя
ТМ Хлєбнікова
Теорія та методика управління освітою. Електронне наук. фах. видання, 9 с., 2009
52009
Особистісно орієнтована підготовка педагогів у системі післядипломної освіти
ТМ Хлєбнікова
Педагог професійної школи: Збірник наукових праць, С. 25-29, 2002
52002
АКМЕОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ САМОРОЗВИТКУ
ГВВ Хлєбнікова Т. М., Гречаник О. Є.
Science Review 1 (6(13), July 2018), 11-16, 2018
32018
Управління розвитком професійної компетентності вчителя
ТМ Хлєбнікова
Управління школою, С. 77-84, 2013
32013
Суб'єктний досвід в особистісно-орієнтованому навчанні
ТМ Хлєбнікова
Педагогіка та психологія: Збірник. наукових праць, С. 31-34., 2002
32002
Оцінка рівня професійної майстерності вчителя
ТМ Хлєбнікова
Управління школою, С. 22-25, 2011
22011
Особистісно орієнтоване навчання в умовах післядипломної педагогічної освіти
ТМ Хлєбнікова
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр, 100-108, 2009
22009
Організація особистісно орієнтованого навчання в умовах післядипломної освіти
ТМ Хлєбнікова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2004
22004
Діагностика успішності учителя
ТМ Хлєбнікова
Управління школою, С. 2-8, 2004
22004
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО–ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ТМ Хлєбнікова
ТОВ «Планета-Принт», 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20