Підписатись
Таліна Миколаївна Хлєбнікова
Таліна Миколаївна Хлєбнікова
Харківський національний педагогічний університетімені Г.С. Cковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-методич. посібник для вчителів, керівників нав. закладів, слухачів ІПО
МВ Гадецький, ТМ Хлєбнікова
Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2003
113*2003
Ділова гра як метод активного навчання педагога
ТМ Хлєбнікова
Харків, Видавнича група "Основа", 2005
102*2005
Управління навчальною діяльністю : навч.-метод. посібник для виклад., слухачів ІПО
ТМ Хлєбнікова
Х.: Вид. група „Основа”, 2008
40*2008
Українські дитячі та молодіжні громадські організації
ГВ Троцко, ІМ Трубавіна, ТМ Хлєбнікова
Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1999., 1999
271999
Організація особистісно орієнтованого навчання слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти
ТМ Хлєбнікова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2009
25*2009
АКМЕОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ САМОРОЗВИТКУ
ГВВ Хлєбнікова Т. М., Гречаник О. Є.
Science Review 1 (6(13), July 2018), 11-16, 2018
162018
Кваліметричний підхід до вивчення якості вищої освіти
ТМ Хлєбнікова
Теорія та методика управління освітою. Електронне наук. фах. видання, 9 с., 2009
152009
Самоосвіта як засіб розвитку професійної компетентності педагога
ТМ Хлєбнікова
Українська інженерно-педагогічна академія, ГО «Школа адаптивного управління …, 2020
112020
Діагностика професійної компетентності вчителя
ТМ Хлєбнікова
Теорія та методика управління освітою. Електронне наук. фах. видання, 9 с., 2009
92009
Digital-маркетинг як інструмент антикризового розвитку підприємств
О Гречаник, Т Хлєбнікова, О Темченко
Економіка та суспільство, 2022
82022
Сучасні проблеми управління інноваційно-активними підприємствами: досвід України та ЄС
ОЄ Гречаник, ТМ Хлєбнікова, ОВ Тимченко
ТОВ «ДКС Центр», 2022
72022
ВНУТРІШНІЙ ОСВІТНІЙ АУДИТ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ГОЄ Григораш В. В., Хлєбнікова Т. М.
WORLD SCIENCE 3 (№ 8(36) Vol.3, August 2018), 7-13, 2018
72018
Особистісно орієнтована підготовка педагогів у системі післядипломної освіти
ТМ Хлєбнікова
Педагог професійної школи: Збірник наукових праць, С. 25-29, 2002
72002
Управління процесом саморозвитку особистості вчителя
ТМ Хлебнікова
Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011, С …, 2011
62011
Управління процесом саморозвитку особистості учителя
ТМ Хлебнікова, МВ Хижняк
Управління школою, С. 2-9, 2004
6*2004
Ефективність системи управління персоналом в умовах військових дій
Т Хлєбнікова, О Темченко, О Білінська
Економіка та суспільство, 2023
52023
Кваліметричний підхід до оцінювання рівня моніторингу управління якістю роботи персоналу організації
ТМ Хлєбнікова
Розвиток системи управління організацією: матеріали Всеукраїнської науково …, 2022
52022
Оцінка рівня професійної майстерності вчителя
ТМ Хлєбнікова
Управління школою, С. 22-25, 2011
52011
Кваліметричний підхід до вивчення якості вищої освіти [Електронний ресурс]
ТМ Хлєбнікова
Режим доступу: http://tme. umo. edu. ua/docs/5/11hleqhe. pdf, 2010
52010
Актуальні питання дидактики: навч.-метод. посіб. Для викладачів, слухачів ІПО
ТМ Хлєбнікова
Х.: ХНПУ, 2007
52007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20