Марина Мащенко, Maryna Mashchenko
Марина Мащенко, Maryna Mashchenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії інвайронментальна безпека”
МА Мащенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 49-55, 2017
102017
Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України
МА Мащенко, АВ Литвиненко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
72018
Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні: монографія
ГВ Назарова, МА Мащенко
Х.: Вид. ХНЕУ, 2011
62011
Особливості реалізації інвайронментальної безпеки
МА Мащенко
Управління розвитком, 64–68-64–68, 2018
42018
Інвайронментальна економіка: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030501" Економічна теорія"
ОМ Кліменко, МА Мащенко, ЕН Клименко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
32015
Державне регулювання соціального захисту населення
МА Мащенко, ІВ Пивавар
Інноваційна економіка, 177-182, 2013
32013
Удосконалення системи заробітної плати в сучасній економіці
МА Мащенко
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Формування мотиваційного механізму на підприємстві
МА Мащенко
Комунальне господарство міст, 365-369, 2012
22012
Еколого-економічні проблеми інвайронментальної безпеки України
МА Мащенко, ОМ Кліменко
Бизнес Информ, 2018
12018
Аналітичний огляд моделей державно-приватного партнерства у розрізі забезпечення інвайронментальної безпеки
МА Мащенко
Агросвіт, 31-35, 2018
12018
Прогнозирование влияния цифровых активов на социально-экономическое развитие предприятия
АА Кудь, МА Мащенко, ИС Пипенко, ИВ Соболева
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2020
2020
Прогнозування впливу цифрових активів на соціально-економічний розвиток підприємства
АА Кудь, МА Мащенко, ІС Пипенко, ІВ Соболева
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2020
2020
Економіка для бізнесу: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) рівня
МА Мащенко, ОМ Кліменко, АВ Литвиненко
2020
Визначення ефективності державно-приватного партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств
МА Мащенко
2020
Управління розвитком державно-приватного партнерства щодо забезпечення інвайронментальної безпеки в умовах інноваційної економіки
МА Мащенко
2020
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ММ Анатоліївна
Ефективна економіка, 2020
2020
Особливості стратегічного управління інвайронментальною безпекою промислового підприємства
МА Мащенко
International Journal of Education and Science, 2019
2019
ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ
МА Мащенко
Актуальные проблемы современной науки, 2019
2019
Макро-і мікроекономіка: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
МА Мащенко, ОМ Кліменко
2019
Політична економія
МС Бріль, ОМ Кліменко, ІФ Лісна, АВ Литвиненко, МА Мащенко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20