Follow
Андрій Кучук
Андрій Кучук
Other namesAndrii Kuchuk
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Verified email at sspu.sumy.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія держави і права
ЮА Ведєрніков, ІА Сердюк, ОМ Куракін, ОВ Талдикін, АМ Кучук, ...
ДДУВС; Ліра ЛТД, 2016
3982016
Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні
АМ Кучук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2007
1202007
Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект
IUA Vedi︠e︡rnikov, AM Kuchuk
Знання України, 2009
472009
Теоретичні основи правового поліцентризму. Монографія
АМ Кучук
302017
Основи теорії правового поліцентризму: монограф
АМ Кучук
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 236, 2017
252017
Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти
АМ Кучук
Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. Ів.-Франківськ, 2017
252017
Принципи права як категорія внутрішньо державного й міжнародного права
АМ Кучук, СМ Перепьолкін
Право і суспільство, 22-26, 2015
252015
Аксіологічний підхід до дослідження правових явищ
А Кучук
Підприємництво, господарство і право, 116-120, 2016
232016
Правовий поліцентризм як принцип наукового пізнання правових явищ
АМ Кучук
Видавничий дім" Гельветика", 2013
222013
Теорія держави і права
АМ Кучук
Теорія держави: навч.-метод. посіб. Частина 1, 0
14
Методологія правознавства: пропедевтичний аспект
АМ Кучук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
132016
Методологія сучасного правознавства: спроба критичного осмислення
АМ Кучук, ВМ Пекарчук
Держава та регіони. Серія: Право 1 (71), 27-31, 2021
122021
Гендерна рівність і рівність чоловіка і жінки: правовий дискурс
АМ Кучук
Порівняльно-аналітичне право, 24-26, 2017
112017
Правоохоронна діяльність: стан наукової розробки проблеми
А Кучук
Підприємництво, господарство і право, 68-72, 2005
112005
Принципи пізнання правових явищ як елемент методології
АМ Кучук
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 8-11, 2016
102016
Методологія правознавства як фактор ефективного державотворення
АМ Кучук
Право і суспільство, 33-36, 2010
102010
Джерела права: міжнародний і теоретико-правовий аспекти
АМ Кучук
Альманах міжнародного права, 23-30, 2016
82016
Забезпечення реалізації норм права (національний і міжнародний аспекти): правовий дискурс
АМ Кучук
Альманах міжнародного права, 14-20, 2015
82015
Правові гарантії прав людини: Україна та Європа: теоретико-правовий дискурс
АМ Кучук, АМ Гога
Право і суспільство, 6-10, 2012
82012
Сучасна парадигма правоохоронної діяльності
АМ Кучук
Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск.–К …, 2005
82005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20