Підписатись
Андрей Кучук
Андрей Кучук
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія держави і права
ЮА Ведєрніков, ІА Сердюк, ОМ Куракін, ОВ Талдикін, АМ Кучук, ...
ДДУВС; Ліра ЛТД, 2016
3252016
Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні
АМ Кучук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2007
912007
Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект
IUA Vedi︠e︡rnikov, AM Kuchuk
Знання України, 2009
372009
Теоретичні основи правового поліцентризму. Монографія
АМ Кучук
27*2017
Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти
АМ Кучук
Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. Ів.-Франківськ, 2017
172017
Аксіологічний підхід до дослідження правових явищ
А Кучук
Підприємництво, господарство і право, 116-120, 2016
162016
Правовий поліцентризм як принцип наукового пізнання правових явищ
АМ Кучук
Видавничий дім" Гельветика", 2013
162013
Принципи права як категорія внутрішньо державного й міжнародного права
АМ Кучук, СМ Перепьолкін
Право і суспільство, 22-26, 2015
152015
Правоохоронна діяльність: стан наукової розробки проблеми
А Кучук
Підприємництво, господарство і право, 68-72, 2005
112005
Гендерна рівність і рівність чоловіка і жінки: правовий дискурс
АМ Кучук
Порівняльно-аналітичне право, 24-26, 2017
102017
Методологія правознавства: пропедевтичний аспект
АМ Кучук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
92016
Принципи пізнання правових явищ як елемент методології
АМ Кучук
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 8-11, 2016
92016
Методологія правознавства як фактор ефективного державотворення
АМ Кучук
Право і суспільство, 33-36, 2010
82010
Джерела права: міжнародний і теоретико-правовий аспекти
АМ Кучук
Альманах міжнародного права, 23-30, 2016
72016
Універсальність/регіональність прав людини: правовий дискурс
А Кучук
Visegrad journal on human rights 1 (1), 2016
72016
Забезпечення реалізації норм права (національний і міжнародний аспекти): правовий дискурс
АМ Кучук
Альманах міжнародного права, 14-20, 2015
62015
Поділ державної влади та правоохоронна діяльність
А Кучук
Підприємництво, господарство і право, 68-71, 2009
62009
Принципи правоохоронної діяльності
АМ Кучук
Юридична Україна, 77-81, 2005
62005
Правоохоронна діяльність: питання теоретичного визначення
АМ Кучук
Науковий вісник Юридичної академії МВС, 63-68, 2003
62003
Юридична компаративістика: навч. посіб
АМ Кучук, ЮС Завгородня
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018
52018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20