Подписаться
Сергій Абламський / Serhii Ablamskyi
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник
СЄ Абламський, ОО Юхно, ЮВ Лук’яненко
Харків: ХНУВС, 2017.-152 с., 2017
792017
Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні: монографія
СЄ Абламський
Харків: Панов, 2015.–240 с., 2015
432015
Ensuring protection of the rights of the aggrieved person in criminal proceedings through the prism of requirements of international law acts
S Ablamskyi, H Hlobenko, R Chycha, O Martovytska, I Burlaka
J. Legal Ethical & Regul. Isses 23, 1, 2020
252020
Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві
СЄ Абламський
Право і безпека.-2012.-№ 3 (45).-С. 154-159, 2012
232012
Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні: монографія
АЛ Даль, СЄ Абламський
Харків: ХНУВС; Панов, 2017.–238 с., 2017
162017
Assessing the scope of legal immunity in modern legal science: the need for questioning under Ukrainian law
V Sokurenko, O Morhunov, S Ablamskyi
Journal of Liberty and International Affairs 9 (1), 265-276, 2023
152023
Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку
СЄ Абламський
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2017
102017
Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
ЮОО Абламський С.Є
Право і безпека, С. 80-84, 2016
102016
Assessing the Responsibilities of the International Criminal Court in the Investigation of War Crimes in Ukraine
S Ablamskyi, DLR Tchobo, V Romaniuk, G Simic, N Ilchyshyn
Novum Jus 17 (2), 353-374, 2023
92023
Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року
СЄ Абламський, ОО Юхно
Часопис Національного університету" Острозька академія". Серія: Право.–2016 …, 2016
92016
EVALUATING THE CURRENT STATE OF REALIZATION OF VICTIMS'RIGHTS IN THE CRIMINAL PROCESS: AN EXPLANATION UNDER UKRAINIAN AND INDIAN CRIMINAL PROCEDURE CODES
A Serhii Yevhenovych, FA Ansari, A Volodymyrovych Nosach
Novum Jus 16 (2), 23-48, 2022
82022
Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості доказів у кримінальному провадженні
ВГ Дрозд, СЄ Абламський
Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law …, 2020
82020
Vzaiemodiia slidchoho z inshymy orhanamy i pidrozdilamy pry rozkrytti ta rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen: navchalnyi posibnyk.[Interaction of the investigator with …
SY Ablamskyi, OO Yukhno, YV Luk’ianenko
Kharkiv: Bibliotechka slidchoho i detektyva: problem kryminalnoho protsesu …, 2017
82017
Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування
СЄ Абламський
Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014
82014
Substantial violation of human rights and freedoms as a prerequisite for inadmissibility of evidence
S Yevhenovych Ablamskyi, O Volodymyrivna Nenia, V Georgievna Drozd, ...
Justicia 26 (39), 47-56, 2021
72021
Ensuring the right to liberty and security of person in Ukraine and Cameroon: a comparative analysis in the area of criminal justice
CN Nana, SY Ablamskyi
Commonwealth Law Review Journal.–2020.–Annual Volume 6.–P. 281-304, 2020
72020
Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення
СЄ Абламський
ScienceRise. Juridical Science, 49-54, 2018
62018
Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які залучаються під час досудового розслідування
СЄ Абламський
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
62017
Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
СЄ Абламський
Наука і правоохорона, 226-231, 2017
62017
Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2013.–№ 1 …, 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20