Подписаться
Сергій Абламський / Serhii Ablamskyi
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник:[2-ге вид. допов. і перероб.]
СЄ Абламський, ОО Юхно, ТГ Фоміна, ВГ Дрозд, ЮВ Лук’яненко
Харків: ФОП Панов АМ, 2019.-209 с., 2019
702019
Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні: монографія
СЄ Абламський
Харків: Панов, 2015.–240 с., 2015
422015
Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві
СЄ Абламський
Право і безпека.-2012.-№ 3 (45).-С. 154-159, 2012
242012
Ensuring protection of the rights of the aggrieved person in criminal proceedings through the prism of requirements of international law acts
S Ablamskyi, H Hlobenko, R Chycha, O Martovytska, I Burlaka
J. Legal Ethical & Regul. Isses 23, 1, 2020
192020
Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні: монографія
АЛ Даль, СЄ Абламський
Харків: ХНУВС; Панов, 2017.–238 с., 2017
152017
Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку
СЄ Абламський
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2017
102017
Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
ЮОО Абламський С.Є
Право і безпека, С. 80-84, 2016
92016
Assessing the scope of legal immunity in modern legal science: the need for questioning under Ukrainian law
V Sokurenko, O Morhunov, S Ablamskyi
Journal of Liberty and International Affairs 9 (1), 265-276, 2023
82023
Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року
СЄ Абламський, ОО Юхно
Часопис Національного університету" Острозька академія". Серія: Право.–2016 …, 2016
82016
Substantial violation of human rights and freedoms as a prerequisite for inadmissibility of evidence
S Yevhenovych Ablamskyi, O Volodymyrivna Nenia, V Georgievna Drozd, ...
Justicia 26 (39), 47-56, 2021
72021
Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості доказів у кримінальному провадженні
ВГ Дрозд, СЄ Абламський
Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law …, 2020
72020
Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування
СЄ Абламський
Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014
72014
Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення
СЄ Абламський
ScienceRise. Juridical Science, 49-54, 2018
62018
Vzaiemodiia slidchoho z inshymy orhanamy i pidrozdilamy pry rozkrytti ta rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen: navchalnyi posibnyk
SY Ablamskyi, OO Yukhno, YV Luk’ianenko
Kharkiv.[in Ukrainian], 2017
62017
Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які залучаються під час досудового розслідування
СЄ Абламський
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
62017
Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
СЄ Абламський
Наука і правоохорона, 226-231, 2017
62017
Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2013.–№ 1 …, 2013
62013
Окремі питання захисту прав та законних інтересів особи на початку досудового розслідування
СЄ Абламський
Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення, 14-15, 0
5
Особливості початку досудового розслідування домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) / Peculiarities of initiating a pre-trial investigation on domestic violence (Article …
ЮВЛSYA С. Є. Абламський, YV Lukianenko
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Bulletin …, 2022
4*2022
EVALUATING THE CURRENT STATE OF REALIZATION OF VICTIMS'RIGHTS IN THE CRIMINAL PROCESS: AN EXPLANATION UNDER UKRAINIAN AND INDIAN CRIMINAL PROCEDURE CODES
A Serhii Yevhenovych, FA Ansari, A Volodymyrovych Nosach
Novum Jus 16 (2), 23-48, 2022
42022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20