Підписатись
Сергій Абламський / Serhii Ablamskyi
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник
СЄ Абламський, ОО Юхно, ЮВ Лук’яненко
Харків: ХНУВС, 2017.-152 с., 2017
402017
Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні: монографія
СЄ Абламський
Харків: Панов, 2015.–240 с., 2015
322015
Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві
СЄ Абламський
Право і безпека, 154-159, 2012
192012
Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні: монографія
АЛ Даль, СЄ Абламський
Харків: ХНУВС; Панов, 2017.–238 с., 2017
122017
Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування
СЄ Абламський
–кримінальний процес та криміналістика, 2014
82014
Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку
СЄ Абламський
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2017
72017
Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
ЮОО Абламський С.Є
Право і безпека, С. 80-84, 2016
72016
Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення
СЄ Абламський
ScienceRise. Juridical Science, 49-54, 2018
52018
Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 46-51, 2013
52013
ОКРЕМІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ УНОРМУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Separate discussed questions of standartization of authorities of a head of the pre …
S Ablamskiy, V Ablamska
ScienceRise: Juridical Science, 43-48, 2019
42019
Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
СЄ Абламський
Наука і правоохорона, 226-231, 2017
42017
Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року
СЄ Абламський, ОО Юхно
Часопис Національного університету" Острозька академія". Серія: Право.–2016 …, 2016
42016
Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Право і безпека, 121-126, 2012
42012
Окремі питання захисту прав та законних інтересів особи на початку досудового розслідування
СЄ Абламський
Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення, 14-15, 0
4
Ensuring protection of the rights of the aggrieved person in criminal proceedings through the prism of requirements of international law acts
S Ablamskyi, H Hlobenko, R Chycha, O Martovytska, I Burlaka
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 23, 1-7, 2020
32020
Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні
СЄ Абламський
Право і безпека, 80-84, 2014
32014
Актуальні питання взаємодії слідчого з іншими учасниками, які залучаються під час досудового розслідування
СЄ Абламський
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процессу, 242-244, 0
3
Temporary access to documents containing medical confidentiality (criminal procedural aspect)
S Ablamskyi, VV Romaniuk, RP Chycha, VV Ablamska
Wiadomości Lekarskie 73 (5), 1032-1036, 2020
22020
External experience for the execution of exchange regulation and possibilities of its application in Ukraine
Y Barash, Y Kryvytskyi, S Ablamskyi
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 25-30, 2018
22018
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20