Сергей Абламский
Сергей Абламский
Харьковский национальный университет внутренних де, факультет № 1, кафедра уголовного процесса
Підтверджена електронна адреса в univd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві
СЄ Абламський
Право і безпека, 154-159, 2012
172012
Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні: монографія
СЄ Абламський
Харків: Панов, 2015.–240 с., 2015
102015
Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні: монографія
АЛ Даль, СЄ Абламський
Харків: ХНУВС; Панов, 2017.–238 с., 2017
72017
Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник
СЄ Абламський, ОО Юхно, ЮВ Лук’яненко
Харків: ХНУВС, 2017.-152 с., 2017
42017
Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку
СЄ Абламський
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2017
42017
Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
СЄ Абламський
Наука і правоохорона.–2017.–№ 4 (38).–С. 226-231, 2017
42017
Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування
СЄ Абламський
–кримінальний процес та криміналістика, 0
4
Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 46-51, 2013
32013
Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року
СЄ Абламський, ОО Юхно
Часопис Національного університету" Острозька академія". Серія: Право.–2016 …, 2016
22016
Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється прровадження
ЮОО Абламський С.Є
Право і безпека, С. 80-84, 2016
22016
Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні
СЄ Абламський
Право і безпека, 80-84, 2014
22014
Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Право і безпека, 121-126, 2012
22012
Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення
СЄ Абламський
Sciencerise: juridical science.–2018.–№ 1 (3).–С. 49-54, 2018
12018
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування
ОО Юхно, СЄ Абламський, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, СО Книженко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–С. 327-354, 2017
12017
Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін
СЄ Абламський
Вісник Національної академії прокуратури України.–2017.–№ 2 (48).–С. 88-94, 2017
12017
Теоретические и прикладные аспекты защиты прав задержанного, подозреваемого в совершении преступления
Абламский
Закон и жизнь, С. 80-84., 2016
12016
Проблемні питання захисту прав потерпілого від кіберзлочинності
СЄ Абламський
ББК 67.9 (4УКР) 623.19 я431 А43, 192, 2013
12013
Актуальные вопросы защиты прав лица, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решается вопрос об их применении
УЕС Абламский С.Е., Романюк В.В., Симонович Д.В., Дрозд В.Г.
GEORGIAN MEDICAL NEWS, С. 150-157., 2019
2019
Проблемні питання щодо виконання ухвали про здійснення приводу під час досудового розслідування
ТГ Фоміна, СЄ Абламський
Науковий вісник публічного та приватного права.–2019.–Вип. 1, т. 2.–С. 188-194, 2019
2019
Проблемні питання виконання ухвали про здійснення приводу під час досудового розслідування
СЄА Т.Г. Фоміна
Науковий вісник публічного та приватного права, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20