Сергій Абламський / Serhii Ablamskyi
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві
СЄ Абламський
Право і безпека.-2012.-№ 3 (45).-С. 154-159, 2012
182012
Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні: монографія
СЄ Абламський
Харків: Панов, 2015.–240 с., 2015
162015
Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні: монографія
АЛ Даль, СЄ Абламський
Харків: ХНУВС; Панов, 2017.–238 с., 2017
72017
Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник
СЄ Абламський, ОО Юхно, ЮВ Лук’яненко
Харків: ХНУВС, 2017.-152 с., 2017
62017
Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку
СЄ Абламський
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2017
52017
Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється прровадження
ЮОО Абламський С.Є
Право і безпека, С. 80-84, 2016
52016
Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування
СЄ Абламський
–кримінальний процес та криміналістика, 2014
52014
Сучасний стан регламентації порядку затримання судді чи обрання стосовно нього запобіжного заходу
СЄ Абламський
Наука і правоохорона, 226-231, 2017
42017
Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 46-51, 2013
42013
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посіб.(до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові)
ВВ Сокуренко
Харків: Стильна типографія, 2017
32017
Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України
СЄ Абламський
Право і безпека, 121-126, 2012
32012
Сутність та зміст взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування: лекція
СЄ Абламський
Харків: ХНУВС, 2017
22017
Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року
СЄ Абламський, ОО Юхно
Часопис Національного університету" Острозька академія". Серія: Право.–2016 …, 2016
22016
Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні
СЄ Абламський
Право і безпека, 80-84, 2014
22014
Окремі питання захисту прав та законних інтересів особи на початку досудового розслідування
СЄ Абламський
Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення, 14-15, 0
2
Окремі проблемні питання законодавчої регламентації затримання народного депутата України
МВ Черхавський, СЄ Абламський
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: тези доп …, 0
2
Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення
СЄ Абламський
Sciencerise: juridical science.–2018.–№ 1 (3).–С. 49-54, 2018
12018
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування
ОО Юхно, СЄ Абламський, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, СО Книженко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–С. 327-354, 2017
12017
Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін
СЄ Абламський
Вісник Національної академії прокуратури України.–2017.–№ 2 (48).–С. 88-94, 2017
12017
Теоретические и прикладные аспекты защиты прав задержанного, подозреваемого в совершении преступления
Абламский
Закон и жизнь, С. 80-84., 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20