Літіченко Олена
Літіченко Олена
викладач кафедри дошкільної освіти КУ імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА ДОШКІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ 50–80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
ОД Літіченко
Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки", 254-259, 2015
12015
Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку
ОД Літіченко
Молодий учений, 76-79, 2018
2018
ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У 50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ НА СТОРІНКАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ
OD Litichenko
Освітологічний дискурс, 43-56, 2017
2017
Трудове виховання дітей дошкільного віку на сторінках педагогічних журналів
ОД Літіченко
«Молодий вчений», С. 54-58, 2017
2017
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У 70-80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
ЛО Дмитрівна
Педагогічні науки, 28-31, 2017
2017
Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s -80s of the 20th century)
OD Litichenko
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 38-41, 2016
2016
Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст
О Літіченко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (LXXII), 26-29, 2016
2016
Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках
ЛО Дмитрівна
International scientific-practical conference Actual questions and problems …, 2016
2016
Дитина в соціумі
ГВ Бєлєнька, ВМ Вертугіна, ЮО Волинець, НВ Гавриш, ЛВ Гаращенко, ...
Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років …, 2016
2016
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Л Олена
ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та …, 2015
2015
Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття
ОД Літіченко, ТЮ Шинкар
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали V …, 2015
2015
Становлення фахового журналу «Дошкільне виховання», як проблема відображення практичних здобутків галузі
О Літіченко
Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали п’ятої всеукраїнської …, 2015
2015
Педагогічна преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження
ОД Літіченко
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV …, 2014
2014
Висвітлення ідей дошкільного виховання в педагогічній пресі 50–80-х рр. ХХ ст.
О Літіченко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 272-278, 2014
2014
Педагогічна освіта як джерело поширення ідей дошкільної освіти
ОД Літіченко
Реалізація особистісного-комплексного підходу в роботі з дітьми дошкільного …, 2013
2013
Ідеї трудового виховання в журналі «Дошкільне виховання» в 20-60-х роках ХХ століття
ОД Літіченко
Наукові записки: зб.праць молодих вчених та аспірантів ХГПА, 82-89, 2013
2013
Пробудити джерело розумової діяльності. Психологічна і дидактична організація пізнання дітьми оточуючого світу
ІІ Карабаєва, ТВ Яценко, ОД Літіченко
Дитячий садок, С.6, 2011
2011
INFORMATION TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
L O.
ITEA-2011, 3-6, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18