Москаленко Ольга Володимирівна/ Moskalenko O.V.Москаленко О.В./ Moskalenko Olga/ Moskalenko O
Москаленко Ольга Володимирівна/ Moskalenko O.V.Москаленко О.В./ Moskalenko Olga/ Moskalenko O
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Стуктурні компоненти ціннісно-смислової сфери особистості
ОВ Москаленко
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2013
112013
Сучасні концепції ціннісно-смислової сфери особистості
ОВ Москаленко
Політехніка, 2010
62010
Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді [Електронний ресурс]
ОВ Макарова
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2005
32005
До історії дослідження проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості
ОВ Москаленко
Політехніка, 2010
22010
Розвиток ціннісно-смислової сфери у майбутніх фахівців технічного профілю
ОВ Москаленко
Інститут психології імені ГС Костюка, 2015
12015
ДО ПРОБЛЕМИ ВИBЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖHОСТІ У СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ІО Блохіна, ОВ Москаленко
Міжнародний науковий журнал" Науковий огляд" 3 (46), 152-162, 2018
2018
Педагогічна майстерність
НЮ Волянюк, ОВ Москаленко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
2018
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
ОВ Москаленко
Психологическое сопровождение образования: теория и практика, 277-281, 2017
2017
Особливості самоактуалізації студентів протягом навчання у ВНЗ
ОВ Москаленко
Політехніка, 2016
2016
Педагогічна майстерність
ГВ Ложкін, НЮ Волянюк, ОВ Москаленко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
Динамика ценностных и смысложизненных ориентаций студентов технических специальностей
ОВ Москаленко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
2015
Динаміка ціннісних та смисложиттєвих орієнтацій студентів технічних спеціальностей
ОВ Москаленко, ОВ Москаленко
Політехніка, 2015
2015
Основи педагогіки
ЄВ Пузирьов, ОА Стовбун
НТУУ «КПІ», 2015
2015
The role of sense bearing sphere of personality by forming the social responsibility of the future engineers
ОВ Москаленко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
2013
Structural components of value-sense field of individual
O Moskalenko
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
2013
Особенности ценностно-смысловой сферы личности студента в период обучения в вузе
ОВ Москаленко
Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных …, 2013
2013
Роль смислової сфери особистості у формуванні соціальної відповідальності майбутніх інженерів
ОВ Москаленко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
2013
Теоретична структурна модель ціннісно-смислової сфери особистості
ОВ Москаленко
АТОПОЛ, 2012
2012
К истории исследования проблемы развития ценностно-смысловой сферы личности
ОВ Москаленко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
2010
Современные концепции ценностно-смысловой сферы личности
ОВ Москаленко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20