Катеринич Станислав Евгениевич
Катеринич Станислав Евгениевич
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Паливно-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів
КСЄ Чабанний В.Я., Магопець С.О., Осипрв І.М.
Кіровоград: Центр.Укр.видавн, 2008
102008
Визначення технологічних та конструктивних особливостей внутрішньоребристих висівних апаратів
КСЄ Аулін В.В.
Вісник Харківського державного технічного університету сільського …, 2004
3*2004
Динаміка та міцність енергетичних і сільськогосподарських машин та біотехнічних систем: колективна монографія
ЗОВ Горика
Видавництво "Сімон", 2015
22015
Підвищення функціональних властивостей гальванічних полімерометалевих покриттів на основі міді при проточному нарощуванні зношених поверхонь
КСЄ Солових Є.К., Аулін В.В., Солових А.Є.
Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування …, 2015
1*2015
Зменшення тягового опору РОГЗМ застосуванням композиційних гідрофобних покриттів
ВВ Аулін, ЄК Солових, АА Тихий, АЄ Солових, СЄ Катеринич
2019
Охорона працi. Ч. 2. Занулення
ОВ Оришака, ЄК Солових, ВО Оришака, АЄ Солових, СЄ Катеринич
ЦНТУ, 2019
2019
Динаміка зміни напружено-деформованого стану ґрунту та робочого органу ґрунтообробної машини при їх взаємодії
ЄК Солових, АА Тихий, СЄ Катеринич, АЄ Солових
Baltija Pubiishing, 2018
2018
Технологічні варанти підвищення зносостійкості ножів подрібнюючого барабану комбайну електроконтактним припіканням покриттів
ОВ Дудан, ЄК Cолових, ЮВ Волков, СЄ Катеринич, АЄ Солових, ...
Problems of Tribology 90 (4), 14-21, 2018
2018
Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин
ВЯ Николайчук, ЕК Соловых, ТВ Ворона, СЕ Катеринич
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 99-104, 2017
2017
Вплив реологічних властивостей, прилеглого до різального елементу робочого органу шару ґрунту, на механізм його обробітку
ЄК Солових, АА Тихий, СЄ Катеринич
Baltija Pubiishing, 2017
2017
ДО ПИТАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА РОСЛИННИХ РЕШТОК
ЄК Солових, ОЮ Жулай, ММ Труш, СЄ Катеринич
МАТЕРІАЛИ, 279, 2017
2017
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСІВНОГО АПАРАТУ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ
МО Свирень, СЄ Катеринич, АЄ Солових, ІК Солових
МАТЕРІАЛИ, 169, 2017
2017
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ТРИБОСПРЯЖЕНЬ ДЕТОНАЦІЙНИМ НАПИЛЕННЯМ ПОРОШКІВ НА СПЕЦІАЛЬНІ СПЛАВИ
ЄК Солових, БА Ляшенко, АЄ Солових, СЄ Катеринич
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ, 43, 2017
2017
Создание износостойких композицыонных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием
КСЕ Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Чиграй С.Л., Соловых А.Е.
Машиностроение, 141-147, 2016
2016
Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте
КСЕ др.
Международный научно-технический семинар, 2016
2016
Підвищення функціональних властивостей поверхонь дискретними покриттями каркасного типу
КСЄ Ляшенко Б.А., Солових Є.К.
Науковий Вісник Полтавської державної аграрної академії, 69/736, 2015
2015
Перспективи підвищення ресурсу відновлюваних деталей активованим електродуговим напиленням
СЄК Слободяник А.О., Ворона А.В., Катеринич С.Є.
РВЛ ВЦ КНТУ, 2015
2015
Сучасні інформаційні системи автомобілів
ПМС Катеринич С.Є.
XLIX Наукова конференція "День науки 2015", 2015
2015
Перспективні напрямки технологій розвитку на автомобільному транспорті
КС Є.
XLVI наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників КНТУ, 2015
2015
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ПОЛІМЕРОМЕТАЛЕВИХ МІДНИХ ПОКРИТТІВ У РЕМОНТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.
ЄК Солових, АЄ Солових, СЄ Катеринич, АС Єрмолаєв
Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20