Подписаться
Едуард Карапетян
Едуард Карапетян
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства 2-ГЕ ВИДАННЯ, ПЕРЕРОБЛЕНЕ ТА ДОПОВНЕНЕ
І Гринчуцький,Валерій, Т Карапетян, Едуард, В Погріщук,Борис
Київ, ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 2012
360*2012
Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні
ЕТ Карапетян, ОР Квасовський
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 125-134, 2013
162013
Модернізація типології промислових кластерів
ЕТ Карапетян
152011
Економіка підприємства: навч. посібн. для студентів вузів
ВІ Гринчутський, ЕТ Карапетян, БВ Погріщук
ВІ Гринчуцький, ЕТ Карапетян, БВ Погріщук–К.: Центр учбової літератури 303, 2012
122012
Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів
О Квасовський, Е Карапетян
Світ фінансів, 135-146, 2014
102014
Генезис та еволюція концепції промислових кластерів
Е Карапетян, О Квасовський
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 36-48, 2014
72014
Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України)
ЕТ Карапетян
72001
Економiка пiдприємства: навч. посiб
ВI Гринчуцький, ЕТ Карапетян, БВ Погрiщук
52010
Економiка пiдприємства
ВI Гринчуцький, ЕТ Карапетян, БВ Погрiщук
52010
Проблемні аспекти надання державних гарантій та погашення гарантованого боргу суб’єктами господарювання в Україні
ОМ Карапетян, ЕТ Карапетян
42015
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів
ПС Бабій, СВ Бабій, ОМ Бачинська, ДІ Берницька, ОС Білан, ...
Крок, 2014
42014
Конкурентні переваги кластера як основа підвищення інвестиційної активності регіону
ЕТ Карапетян
Економічний аналіз, 21-26, 2018
22018
Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів
Е Карапетян
ТНЕУ, 2017
22017
Концептуальні напрямки у підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств
ЕТ Карапетян
22014
Аналіз ринку житлової нерухомості міста Тернополя та Тернопільської області
ЕТ Карапетян, ОР Квасовський
22013
Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства
ЕТ Карапетян, ОР Квасовський
22012
Методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України
Е Карапетян
Сталий розвиток економіки, 62-67, 2011
22011
Проблеми підвищення конкурентоспроможності національних підприємств
ЕТ Карапетян
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 2016
12016
Сучасні тенденції розвитку ринку житлової нерухомості України
АМ Прощаликіна, ДС Вуяхевич
Молодий вчений, 1342-1345, 2015
12015
Підходи щодо оцінки інтенсивності конкурентного середовища
Е Карапетян
Збірник наукових праць молодих вчених ТДЕУ, 23-26, 2006
12006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20