Едуард Карапетян
Едуард Карапетян
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства 2-ГЕ ВИДАННЯ, ПЕРЕРОБЛЕНЕ ТА ДОПОВНЕНЕ
І Гринчуцький,Валерій, Т Карапетян, Едуард, В Погріщук,Борис
Київ, ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 2012
200*2012
Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні
ЕТ Карапетян, ОР Квасовський
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 125-134, 2013
122013
Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів
О Квасовський, Е Карапетян
ТНЕУ, 2014
72014
Модернізація типології промислових кластерів [Електронний ресурс]
Е Карапетян
Соціально-економічні проблеми і держава, 5, 2011
72011
Модернізація типології промислових кластерів
ЕТ Карапетян
52011
Економiка пiдприємства: навч. посiб
ВI Гринчуцький, ЕТ Карапетян, БВ Погрiщук
52010
Економiка пiдприємства
ВI Гринчуцький, ЕТ Карапетян, БВ Погрiщук
52010
Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України)
ЕТ Карапетян
52001
Проблемні аспекти надання державних гарантій та погашення гарантованого боргу суб’єктами господарювання в Україні
ОМ Карапетян, ЕТ Карапетян
42015
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів
ПС Бабій, СВ Бабій, ОМ Бачинська, ДІ Берницька, ОС Білан, ...
Крок, 2014
42014
Генезис та еволюція концепції промислових кластерів
Е Карапетян, О Квасовський
ТНЕУ, 2014
22014
Методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України
Е Карапетян
Сталий розвиток економіки, 62-67, 2011
22011
Конкурентні переваги кластера як основа підвищення інвестиційної активності регіону
ЕТ Карапетян
Економічний аналіз, 21-26, 2018
12018
Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів
Е Карапетян
ТНЕУ, 2017
12017
Проблеми підвищення конкурентоспроможності національних підприємств
ЕТ Карапетян
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 2016
12016
Сучасні тенденції розвитку ринку житлової нерухомості України
АМ Прощаликіна, ДС Вуяхевич
Молодий вчений, 1342-1345, 2015
12015
Концептуальні напрямки у підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств
ЕТ Карапетян
12014
Аналіз ринку житлової нерухомості міста Тернополя та Тернопільської області
ЕТ Карапетян, ОР Квасовський
12013
Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства
ЕТ Карапетян, ОР Квасовський
12012
Методика вибору підприємств-конкурентів, для здійснення аналізу господарської діяльності фірми в сучасних ринкових умовах
Е Карапетян
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 200-204, 2001
12001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20