Подписаться
Мовчан Валентина Олександрівна
Мовчан Валентина Олександрівна
ДУ "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене nanu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структура, свойства и токсичность наночастиц оксидов серебра и меди
МВА Андрусишина И.Н., Голуб И.А., Дидикин Г.Г., Литвин С.Е., Громовой Т.Ю ...
Биотехнология, 51-59, 2011
222011
Влияние наночастиц аморфного высокодисперсного кремнезема на систему крови и проксидантно-антиоксидантное равновесие организма крыс после интратрахеального введения
МАЮ Стежка В.А., Леоненко О.Б., Зинченко В., Мовчан В.А.
Біотехнологія 2, 86-97, 2009
8*2009
Частицы нанодиапазона: возможный вклад в развитие профессионально обусловленной патологии
МВА Кучерук Т.К., Демецкая А.В.
Український журнал з проблем медицини праці, 62-67, 2006
3*2006
Підходи до оцінки вмісту частинок нонодіапазону в повітрі робочої зони
КМВ Кучерук Т.К., Демченко В.Ф., Андрусішина І.М., Демецька О.В., Мовчан В.О ...
Український журнал з проблем медицини праці, 36-42, 2010
22010
Влияние наночастиц аморфного высокодисперсного кремнезема на систему крови и прооксидантно антиоксидантное равновесие тканей крыс
ВА Стежка, ОБ Леоненко, ВН Зинченко, АЮ Матвеева, ВА Мовчан
Biotechnologia Acta 2 (2), 086-097, 2009
22009
Біологічна активність частинок нанодіапазону в залежності від їх розміру
ЮІ Кундієв, ОВ Демецька, ТК Кучерук, ВО Мовчан, НЛ Новіченко, ...
Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. РЄ …, 2008
22008
Розробка комплексу гігієнічних заходів попередження шкідливого впливу нано та дрібнодисперсних аерозолів на працівників стоматологічної служби
ДВ Варивончик, КД Копач, ОВ Демецька, ІМ Андрусишина, ВО Мовчан, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 34-42, 2018
12018
Оцінка потенційного ризику при хімічному синтезі наночастинок сульфіду кадмію
ОВ Демецька, ТВ Козицька, ІМ Андрусишина, ВО Мовчан, ТЮ Ткаченко, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 51-56, 2014
12014
Порівняльна характеристика цитотоксичності твердої складової зварювальних аерозолів у залежності від вмісту хрому шестивалентного
ОВ Демецька, АО Лук’яненко, ВО Мовчан, АВ Рязанов, СП Палійчук
2020
Цитотоксичність наночастинок зварювальних аерозолів (огляд літератури)
ОБ Леоненко, НС Леоненко, ВО Мовчан, АО Лук'яненко
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 25-38, 2018
2018
Закономірності емісії зважених у повітрі частинок на основних етапах експериментальної моделі рекуперації свинцю
СП Луговський, ОВ Демецька, ММ Діденко, НА Мельник, ВО Мовчан, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 55-63, 2018
2018
Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів
ТІ Кривомаз, ОВ Демецька, ВО Мовчан
КНУБА: ІТГІП, 2016
2016
Відповідальний розвиток нанотехнологій: принципи безпеки
МВО Демецька О.В., Ткаченко Т.Ю.
Тез. доп. Науково-практичної конференції (11-ті Марзєєвські читання …, 2015
2015
Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища при захороненні відходів азбестоцементного виробництва та при старінні азбестоцементних виробів (шиферу)
ВЄМ А. В. Гриценко, Т. Ф. Жуковський, В. І. Юхно, О. Л. Проценко, О. В ...
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки …, 2014
2014
До проблеми гігієнічного регламентування наноматеріалів у виробничому середовищі
БОГ Демецька О.В., Ткаченко Т.Ю., Мовчан В.О., Леоненко Н.С., Леоненко О.Б.
Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України, збірка тез …, 2014
2014
Проблема поінформованості в сфері нанотехнологій
МВЄ Демецька О.В., ТкаченкоТ.Ю., Мовчан В.О.
Тез. доп. П’ятого національного конгресу з біоетики, Київ, 23-25 вересня, 118, 2013
2013
Нанобезпека як актуальна суспільна парадигма
ТТЮ Мовчан В.О., Демецька О.В.
Тез. доп. Міжнародної, міждисциплінарної науково-практичної конференції …, 2013
2013
До проблеми регламентації та стандартизації наноматеріалів
СВІ Мовчан В.О., Демецька О.В., Леоненко Н.С., Белюга О.Г.
Тез. доп. Міжнародної, міждисциплінарної науково-практичної конференції …, 2013
2013
Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно-променевої установки УЕ-202
ВВІ Демецька О.В., Ткаченко Т.Ю., Мовчан В.О., Андрусишина І.М., Рудой Ю.Е.
Український журнал з проблем медицини праці, 44-49, 2013
2013
Спосіб визначення наночастинок в повітрі робочої зони
ЛОБ Сальнікова Н.А., Андрусишина І.М., Демецька О.В., , Мовчан В.О.
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20