Марія Настенко, М.М. Настенко, Mariya Nastenko
Марія Настенко, М.М. Настенко, Mariya Nastenko
доцент кафедри обліку та оподаткування ВТЕІ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік витрат у процесі збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
Н Гудзенко
Інноваційна економіка, 97-100, 2007
72007
Вдосконалення внутрішнього контролю надзвичайної діяльності в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс]/Настенко ММ–2010
ММ Настенко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2010_1 …, 0
5
Банківські платіжні картки та їх ризики в Україні
ОМ Коваль, ММ Настенко
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/10_NPE_2011 …, 0
3
Human resource accounting in the system of value-based business management
MN Vitalii Pokynchereda, Nataliia Gudzenko
Investment Management and Financial Innovations 14 (2(cont.-2)), 386-393, 2017
22017
Особливості обліку валютних операцій комерційних банків України
ММ Настенко, ЮО Півторак
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
Банківське кредитування в Україні
ОІ Амбросій
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 10-17, 2012
22012
Облік та контроль надзвичайної діяльності сільськогосподарських підприємств: Монографія
ПНЛ Настенко М.М.
Видавництво «Вінницька обласна друкарня: «Книга-Вега», 2012
2*2012
Розкриття інформації про результати надзвичайної діяльності в фінансовій звітності
ММ Настенко
Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту: Фінанси і кредит.–Суми, 383-387, 2009
22009
Поняття надзвичайної події та особливості відображення її наслідків в обліку
НМ Гудзенко, ММ Настенко
Облік і фінанси АПК, 39-41, 2009
22009
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ STATE FINANCIAL CONTROL AS A MEANS OF LEGAL REGULATION OF BUSINESS ENTITIES
МО Настенко
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 91, 2016
12016
Оновлена фінансова звітність: переваги і недоліки
ММ Настенко, ЮМ Мудрик
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Специфіка обліку земель сільськогосподарського призначення
ММ Настенко, АО Максимчук
Інноваційна економіка, 312-314, 2013
12013
Особливості бухгалтерського обліку факторингових операцій в комерційних банках України
ММ Настенко, ТМ Копитчук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 478-486, 2012
12012
Проблеми визнання та обліку надзвичайних доходів та витрат
ОІ Чижишин
Сталий розвиток економіки, 2011
12011
ФІНАНСОВИЙ КОТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ FINANCIAL CONTROL BY ACTIVITY OF SUBJECTS OF ECONOMIC ACTIVITIES AS A …
МО Настенко
1
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ
ММ НАСТЕНКО, НМ ГУДЗЕНКО
Стратегія розвитку України 1 (4), 105-108, 0
1
Надзвичайна діяльність підприємств в умовах кризи неплатежів
ММ Настенко
Збірник наукових праць ВДАУ.–2008.–Вип 36, 330-333, 0
1
The features of investment activity in the agriculture of Vinnytsya region.
MM Nastenko
Business Inform, 112-116, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТі іНВЕСТИЦіЙНОї ДіЯЛЬНОСТі В СіЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВі ВіННИЦЬКОї ОБЛАСТі
ММ Настенко
Бизнес Информ, 2018
2018
Принципи фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в системі принципів фінансового права
МО Настенко
Право та державне управління.-2017.-№ 2 (27).-С. 69-74, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20