Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Феноменологія аутизму
ТВ Скрипник
Фенікс, 2010
432010
Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник
АА Колупаєва, ОМ Таранченко, ЮМ Найда, ТВ Сак, ЛВ Будяк, ...
" АСК", 2011
262011
Концептуальні аспекти інклюзивної освіти
НЗ Софій, ЮМ Найда
Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально …, 2007
222007
Інклюзивна освіта: українські реалії
МВ Ворон, ЮМ Найда
Електронний ресурс]/МВ Ворон, ЮМ Найда.-Режим доступу: http://ussf. kiev …, 2006
192006
Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник.
ОМ Таранченко, ЮМ Найда
К.: Видавнича група «АСК, 2012
18*2012
Теоретико-методологічні засади дослідження індивідуальних відмінностей
ОП Саннікова
Наука і освіта. Спецвипуск.«Психологія особистості: теорія, досвід, практика …, 2010
162010
Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра
ТВ Скрипник
" Гнозіс", 2013
142013
Основи корекційної педагогіки:[навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»]/Олена Валеріївна Мартинчук
ОВ Мартинчук
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 40-62, 2010
122010
Системна психокорекцію дітей з розладами аутичного спектра
ТВ Скрипник
ТВ Скрипник//Педагогічна і психологічна наука в Україні: зб. Наук. Праць …, 0
12
Методика дослідження психічних процесів у дошкільників з аутизмом
ТВ Скрипник
Методичні рекомендації, 2008
112008
Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання
ОМ Таранченко, ЮМ Найда
Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-метод …, 2007
112007
Корекційні технології у слухопротезуванні дітей
БС Мороз, ВП Овсяник, КВ Луцько
БС Мо, 2008
102008
Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчальнометодичний посібник
АА Колупаєва, Ю Найда, О Таранченко, С Єфімова, Н Слободянюк, ...
ЛІ Даниленко.–К.:[б. в.], 2007
102007
Проблема ефективності діяльності лікаря в умовах дефіциту часу
ІІ Савенкова
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць 7, 206-210, 2009
92009
ЛОКАЛІЗАЦІЯ СТУПЕНЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ ВИРАЗНОСТІ БОЛЮ В ОНТОГЕНЕТИЧНІЙ РОЗГОРТЦІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ
І Савенкова
Психологія і суспільство, 134-141, 2006
92006
Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників
ОП Таран
Інститут спеціальної педагогіки АПН України. _ К, 2008
82008
Фактор часу та проблема психодіагностики гастроентерологічних розладів
І Савенкова
Психологія і суспільство, 92-98, 2005
82005
Локалізація симптомів хронічних неінфекційних захворювань у типологічних групах
ІІ Савенкова
Вісн. ОНУ.–Одесса: Астропринт 8 (10), 132-145, 2003
82003
Розвиток особистості в процесі інтеграції дитини з особливими потребами
Т Скрипник
К.: Контекст, 2000
82000
Системно-феноменологічний підхід до діагностики та корекції розвитку дітей з аутизмом: дис... д-ра психол. наук: 19.00. 08/Скрипник Тетяна Вікторівна; Ін-т спец. педагогіки …
ТВ Скрипник
Ін-т спец. педагогіки НАПН України, 2010
72010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20