Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Феноменологія аутизму
ТВ Скрипник
Фенікс, 2010
622010
Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник
АА Колупаєва, ОМ Таранченко, ЮМ Найда, ТВ Сак, ЛВ Будяк, ...
" АСК", 2011
372011
Диференційоване викладання в інклюзивному класі
ОМ Таранченко, ЮМ Найда
Видавнича група “АТОПОЛ”, 2012
312012
Концептуальні аспекти інклюзивної освіти
НЗ Софій, ЮМ Найда
Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально …, 2007
262007
Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра
ТВ Скрипник
" Гнозіс", 2013
222013
Інклюзивна освіта: українські реалії
МВ Ворон, ЮМ Найда
Управління освітою 23 (143), 17-18, 2006
212006
Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник
АА Колупаєва, НЗ Софій, ЮМ Найда
ЛІ Даниленко, 2007
172007
Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання
ОМ Таранченко, ЮМ Найда
Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-метод …, 2007
162007
Теоретико-методологічні засади дослідження індивідуальних відмінностей
ОП Саннікова
Наука і освіта. Спецвипуск.«Психологія особистості: теорія, досвід, практика …, 2010
152010
Основи корекційної педагогіки:[навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»]/Олена Валеріївна Мартинчук
ОВ Мартинчук
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010
152010
Системна психокорекцію дітей з розладами аутичного спектра
ТВ Скрипник
ТВ Скрипник//Педагогічна і психологічна наука в Україні: зб. Наук. Праць …, 2016
142016
Методика дослідження психічних процесів у дошкільників з аутизмом
ТВ Скрипник
Методичні рекомендації, 2008
142008
Корекційні технології у слухопротезуванні дітей
БС Мороз, ВП Овсяник, КВ Луцько
БС Мо, 2008
122008
Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників
ОП Таран
Автореф.... канд. дис, 2008
112008
Здійснення процесу оцінки та розробки індивідуального навчального плану
АА Колупаєва, ЮМ Найда
Інклюзивна школа: особливості організації та управління, 68-78, 2007
102007
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах
АА Колупаєва, ОМ Таранченко, ТВ Сак, ТФ Марчук, ЛІ Прохоренко, ...
ТОВ ВПЦ «Літопис–ХХ», 2010
92010
Системно-феноменологічний підхід до діагностики та корекції розвитку дітей з аутизмом: дис... д-ра психол. наук: 19.00. 08/Скрипник Тетяна Вікторівна; Ін-т спец. педагогіки …
ТВ Скрипник
Ін-т спец. педагогіки НАПН України, 2010
92010
Проблема ефективності діяльності лікаря в умовах дефіциту часу
ІІ Савенкова
Актуальні проблеми психології:[зб. наук. праць Ін-ту психології ім. ГС …, 2009
92009
Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій навчально-виховного процесу
ОМ Таранченко, ЮМ Найда
за заг. ред. ЛІ Даниленко, 2007
92007
Локалізація ступеня суб’єктивної виразності болю в онтогенетичній розгортці хворих на хронічні пульмонологічні розлади
І Савенкова
Психологія і суспільство, 134-141, 2006
92006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20