Тетяна Задорожня
Тетяна Задорожня
к.пед.н., доцент, доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Задачі про податки
ТМ Задорожня, СБ Харенко, СМ Кучменко, ОБ Чернобай, ОЮ Бащук, ...
Математика в рідній школі 10, 16-21, 2016
62016
Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування
ТМ Задорожня
62007
Використання прикладних задач при вивченні теорії ймовірностей
ТМ Задорожня
Математика в школі, 2005
62005
Можливості використання нових інформаційних технологій навчання при розв’язуванні стохастичних задач
КЮМ Задорожня ТМ
Математика в школі, 2003
62003
Стохастика і фінансово-економічна освіта
ТМ Задорожня
Дидактика математики: проблеми і дослідження, 2007
32007
Економіко-математичні методи в прогнозуванні, на прикладі будівельної галузі України
ТМ Паянок, ТМ Задорожня
Глобальні та національні проблеми економіки., 2018
22018
Реалізація міжпредметних зв’язків через систему прикладних задач
ТМ Задорожня, ЮМ Красюк
Физико-математическое образование, 2017
22017
Interdisciplinary integration ties as a meсhanism of implementation competence approach in educational process
I Krasiuk, T Zadorozhnia
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2015
22015
Елементи контролю та корекції при вивченні стохастики
ТМ Задорожня
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 6 (1), 294-298, 2006
22006
Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень
ТМ Паянок, ВВ Лаговський, ВМ Краєвський, НВ Новицька, ...
К.: ЦП «Компринт», 2019
12019
Електронний зошит для лабораторних робіт з фізики
ВМ Задорожній, АЮ Прімас
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск X: Т. 2 …, 2012
12012
Світоглядний аспект стохастичної складової змісту математичної освіти
ХТМ Задорожня ТМ
Проблеми сучасного підручника, 2011
12011
Стохастичні моделі як засіб розвитку мислення учнів
ТМ Хмара, ТМ Задорожня
Редакційна колегія, 86, 2010
12010
Вивчення технології розв’язування фізичних задач
МІ ЗАДОРОЖНІЙ
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск V: Т. 2 …, 2005
12005
Застосування ймовірнісних пробіт і логіт моделей до дослідження проблем вибору
ТМ Задорожня
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 3 (1), 69-80, 2003
12003
Реалізація взаємозв’язків між фундаментальними та фаховими дисциплінами
КЮВ Задорожня ТМ
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
12002
Впровадження початків теорії ймовірностей у навчальний процес–потреба часу
ТМ Задорожня
Наука і сучасність, 2001
12001
Деякі особливості вивчення теорії ймовірностей
ТМ Задорожня
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 1 (1), 102-103, 2001
12001
Ризик у виборі рішення випускником середньої школи
САВ Задорожня ТМ
Математика в школі, 2000
12000
Статистичний аналіз даних
ТМ Паянок, ТМ Задорожня
Ірпінь., 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20