Тетяна Завязун
Тетяна Завязун
старший викладач КЗ"Житомирський ОІППО" Житомирської обласної ради
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Труднощі у спілкуванні? Допоможе гра
Т Завязун
Дошкільне виховання 2, 8—11, 2013
42013
Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік
ТО Піроженко, ТВ Завязун, ІІ Карабаєва, ЛІ Соловйова, ОО Сахно
Генеза, 2016
22016
Результаты констатирующего эксперимента по проблеме исследования особенностей развития речи дошкольников с трудностями коммуникации
ТВ Завязун
Актуальные вопросы современной науки, 182-192, 2014
12014
Нетрадиційні методи роботи з казкою як один із важливих засобів розвитку мовленнєво-комунікативних здібностей старших дошкільників
ТВ Завязун
Обдар. дитина, 41-48, 2008
12008
Ціннісні орієнтації педагогічного працівника в контексті викликів сучасності
ТВ Завязун
Підготовка фахівців у контексті становлення нової української школи, С.212-216, 2018
2018
Дослідження сучасних підходів до проблеми виникнення труднощів комунікації дошкільників
ТВ Завязун
Адаптивне управління: теорія і практика 4, 2018
2018
Особливості розвитку мовлення дошкільників як самостійна проблема педагогічної психології
ТВ Завязун
Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 4 …, 2017
2017
Мотивація як засіб активізації освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі
ТВ Завязун
Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психол. ім. Г. С …, 2016
2016
До дії треба мотивувати
Т Завязун
Дошкільне виховання 3, С. 5—9, 2016
2016
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ТРУДНОЩАМИ КОМУНІКАЦІЇ
ТВ Завязун
ББК 74.1/74.58 Ф 79, 382, 2015
2015
Дружба — важлива цінність дошкільного дитинства
Т Завязун
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С …, 2014
2014
Гармонійний розвиток мовлення та творчої гри — основний фактор усунення труднощів комунікації дошкільників
ТВ Завязун
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С …, 2013
2013
Особливості мовленнєвого розвитку дітей з труднощами у спілкуванні
ТВ Завязун
Вісник Інституту розвитку дитини 3, С. 130—133, 2012
2012
Спілкування — важливий фактор розвитку особистості
ТВ Завязун
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С …, 2011
2011
Розвиваючий потенціал ігрової діяльності дитини
ТВ Завязун
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С …, 2010
2010
Першими життєвими сходинками на шляху до творчого розвитку
Т Завязун
Обдарована дитина 1, С. 43—45, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16