Тетяна Завязун
Тетяна Завязун
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Verified email at zippo.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік
ТО Піроженко, ТВ Завязун, ЛІ Соловйова, ОО Сахно
52016
Труднощі у спілкуванні? Допоможе гра
Т Завязун
Дошкільне виховання 2, 8—11, 2013
42013
Результаты констатирующего эксперимента по проблеме исследования особенностей развития речи дошкольников с трудностями коммуникации
ТВ Завязун
Актуальные вопросы современной науки, 2014
12014
Гармонійний розвиток мовлення та творчої гри — основний фактор усунення труднощів комунікації дошкільників
ТВ Завязун
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С…, 2013
12013
Нетрадиційні методи роботи з казкою як один із важливих засобів розвитку мовленнєво-комунікативних здібностей старших дошкільників
ТВ Завязун
Обдар. дитина, 41-48, 2008
12008
Комунікативний компонент як складова професійної компетентності педагога закладу дошкільної освіти
ТВ Завязун .
Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України…, 2020
2020
Формування ігрової діяльності на етапі молодшого дошкільного віку
ТВЗ В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник
Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової…, 2019
2019
Становлення особистості дитини дошкільного віку у грі
ТВ Завязун .
Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення нової української…, 2019
2019
Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школии: збірник наукових праць
ВЄ Литньов, НЄ Колесник, ТВ Завязун
ФОП НМ Левковець, 2018
2018
Вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дитини-дошкільника
ТВ Завязун .
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П…, 2018
2018
Розвиток мовлення дошкільників як проблема сучасної вікової психології.
ТВ Завязун
Профессиональная подготовка специалистов в условиях непрерывного образования…, 2018
2018
Ціннісні орієнтації педагогічного працівника в контексті викликів сучасності
ТВ Завязун
Підготовка фахівців у контексті становлення нової української школи, С.212-216, 2018
2018
Дослідження сучасних підходів до проблеми виникнення труднощів комунікації дошкільників
ТВ Завязун
Адаптивне управління: теорія і практика 4, 2018
2018
Особливості розвитку мовлення дошкільників як самостійна проблема педагогічної психології
ТВ Завязун
Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 4…, 2017
2017
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць
НЄ Колесник, ВЄ Литньов, ТВ Завязун
Вид-во" Полісся" 2 (2), 2016
2016
Мотивація як засіб активізації освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі
ТВ Завязун
Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психол. ім. Г. С…, 2016
2016
До дії треба мотивувати
Т Завязун
Дошкільне виховання 3, С. 5—9, 2016
2016
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ТРУДНОЩАМИ КОМУНІКАЦІЇ
ТВ Завязун
ББК 74.1/74.58 Ф 79, 382, 2015
2015
Дружба — важлива цінність дошкільного дитинства
Т Завязун
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С…, 2014
2014
Особливості мовленнєвого розвитку дітей з труднощами у спілкуванні
ТВ Завязун
Вісник Інституту розвитку дитини 3, С. 130—133, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20