Подписаться
Джигирей Ірина Миколаївна / Джигирей І. М. / Dzhygyrey / Dzhygyrey I / Dzhigirey / Джигирей Ирина
Джигирей Ірина Миколаївна / Джигирей І. М. / Dzhygyrey / Dzhygyrey I / Dzhigirey / Джигирей Ирина
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. 3. Згуровський. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 …
МЗ Згуровський, ТВ Бойко, АО Болдак, СВ Войтко, ОА Гавриш, ...
ISBN 978-966-622-858-4, 2017
62*2017
Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. 3. Згуровський. - К.: НТУУ «КПІ», 2012. - Ч. 2. Україна …
М Згуровський, ОА Акімова, АО Болдак, СВ Войтко, ОА Гавриш, ...
ISBN 978-966-622-546-0, 2012
622012
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. У 2 ч. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз - 2009
МЗ Згуровський, ОА Акімова, АО Болдак, ПЛ Вавулін, ІМ Джигирей, ...
Міжнар. рада з науки (ICSU).–К.: НТУУ «КПІ», 2009.–200 с, 2009
622009
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. - Ч.1. Глобальний аналіз якості і безпеки життя людей.
АО Болдак, СВ Войтко, ІМ Джигирей, КВ Єфремов, ТА Маторина, ...
НТУУ «КПІ», 2009
62*2009
A simple sequential approach for designing industrial wastewater treatment networks
G Statyukha, O Kvitka, I Dzhygyrey, J Jeżowski
Journal of Cleaner Production 16 (2), 215-224, 2008
502008
Оценивание устойчивого развития окружающей среды на субнациональном уровне в Украине
MZ Zgurovsky, GO Statyukha, IM Dzhygyrey
Системные исследования и информационные технологии, 7-20, 2008
302008
Distributed wastewater treatment network design with detailed models of processes
I Dzhygyrey, J Jezowski, O Kvitka, G Statyukha
Computer Aided Chemical Engineering 26, 853-858, 2009
122009
Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти (версія для обговорення) / наук. керівник проекту акад. НАН …
ТВ Бойко, ІМ Джигирей, та ін.
ISBN 978-966-622-712-9, 2015
11*2015
Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський …
ТВ Бойко, ІМ Джигирей, та ін.
ISBN 978-966-622-716-7, 2015
11*2015
Зведена методика оцінювання шкідливого впливу продукції на довкілля
ГО Статюха, ІМ Джигирей, БМ Комариста
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (37)), 8-20, 2009
92009
Разработка коэффициента устойчивого ресурсосбережения на основе оценки жизненного цикла
ГА Статюха, ИН Джигирей, БН Комаристая
Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях: тези доповідей Першої наук …, 2008
82008
The wastewater treatment systems modelling by combined approach
G Statyukha, O Kvitka, I Dzhygyrey
Proceedings of 32nd international conference of SSCHE. Tatranske Matliare …, 2005
7*2005
Оцінювання екологічної сталості регіонів України на основі даних 2005-2007 років
ГО Статюха, ІМ Джигирей, ІА Тишенко, GO Statyuha, IM Dzhigirey, ...
Східно-Європейський журнал передових технологій, 20-25, 2009
62009
Проблемы построения метрик устойчивого развития для системного применения в оценивании взаимодействия общества с окружающей средой
ГА Статюха, ИН Джигирей, БН Комаристая
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (4 (36)), 2008
62008
Using the assessment method of environmental risk of a project in strategic territorial planning
T Boyko, I Dzhygyrey, A Abramova
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (10 (87)), 10-17, 2017
52017
Optimal design of wastewater treatment network. Case study of synthetic organic dye manufacturing plant
G Statyukha, O Kvitka, I Dzhygyrey, J Jezowski
Inzynieria Chemiczna i Procesowa 28 (3), 505-514, 2007
52007
Water-efficiency as Indicator for Industrial Plant Sustainability Assessment
G Statyukha, O Kvitka, A Shakhnovsky, I Dzhygyrey
Computer Aided Chemical Engineering 26, 1227-1232, 2009
42009
Моделювання розподілених схем очищення стічних вод промислових підприємств на основі методів Інтеграції Процесів
ГО Статюха, ОО Квітка, ІМ Джигирей
Наукові вісті НТУУ «КПІ, 27-37, 2005
42005
Sustainable resource consumption assessment on LCA's basis
G Statyukha, B Komarysta, I Dzhygyrey
Computer Aided Chemical Engineering 26, 1111-1116, 2009
32009
Оцінювання сталості ресурсоспоживання продукційних систем на прикладі виробництва рулонних покрівельних матеріалів
ГО Статюха, ОС Бондаренко, ІМ Джигирей, БМ Комариста
Вісник Одеської держ. акад. будівництва і архітектури.-Вип 36, 377-386, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20